Dane techniczne 52


PARAMETR WARTOŚĆ
znamionowe napięcie izolacji Ui 400V
znamionowe napięcie łączeniowe Ue
AC15
AC13
DC13

400V 50...60Hz
230V 50...60Hz
220V
znamionowy prąd ciągły IU 16A
znamionowe prądy łączeniowe Ie
AC 15 - Ue 400V, 50Hz
DC 13 - Ue 220V

2A
0,2A
min. napięcie łączeniowe Ue 10V
min. prąd łączeniowy IU 20mA
trwałość mechaniczna (cykli) 1x106
trwałość łączeniowa (łączeń)
AC15
DC13

0,2x106
0,125x106
min. prędkośc elementu napędowego
17µm/s
max. prędkość elementu napędowego 1m/s
znamionowa częstosć łączeń na godzinę 120ł/h
przekroje przewodów 1...2,5mm2
temperatura otoczenia -25...+55oC
stopień ochrony:
- korpus łącznika
- zaciski
- szczelny korpus

IP 40
IP 00
IP 56
stopień zanieczyszczenia środowiska 3

Wyrób zgodny z normą IEC 60947-5-1

Kierunek działania sił napędowych powinien być zgodny z kierunkiem ruchu elementu napędowego- odchyłki określono w poniższej tabeli.

Rodzaj elementu napędowego Dopuszczalny kąt nachylenia działania siły napędowej
w dowolnej płaszczyźnie do płaszczyzny ruchu dźwigni lub obrotu rolki
  równolegle prostopadle
Popychacze kołkowe i teleskopowe bez rolki 5o - -
Popychacze teleskopowe z rolką - ±30o ±5o
Dźwignie płaskie lub z rolką - ±45o ±5o


Łączniki w wykonaniu standardowym 5211-... (z torem rozwierno-zwiernym)

Rodzaj elementu napędowego Odmiana Nr katalogowy Siły i drogi
PA CA CRA CD FC
Popychacz kołkowy stalowy 5211-_00 18,2±0,5 0,1...0,6 min. 0,15 max 0,1 2,5...4,5
z tworzywa 5211-_10
Popychacz teleskopowy krótki 5211-_20 21±1 max. 0,8 min. 1,4 0,04...0,1 max. 6,5
krótki 5211-_20/02 max. 0,02
długi 5211-_30 38±1 0,1...0,6 min. 3,5 max. 0,1 2,5...4,5
z rolką 5211-_40 49±1,2
z rolką 5211-_50
Dźwignia płaska o promieniu R=65,3mm 5211-_01 19±2 max. 13 min. 1,7 max. 2 0,2...0,6
R=53,3mm 5211-_02 19±3 max. 10 min. 1,3 max. 1,6 0,3...0,7
R=39,3 5211-_05 max. 8 min. 1 max. 1,2 0,4...1
Dźwignia z rolką wzdłuż dźwigni o promieniu R=25,6mm 5211-_03 30,5±2 max. 6 min. 0,7 max. 0,8 0,5...1,3
R=51,3mm 5211-_04 max. 10 min. 1,2 max. 1,5 0,4...1
R=37,2mm 5211-_06 max. 8 min. 1 max. 1,2 0,4...1
Dźwignia z rolką w poprzek dźwigni o promieniu R=6,8mm 5211-_07 30,5±2 max. 8 min. 2 max. 1,2 0,4...1

Uwaga!!!
Nr katalogowy łącznika należy uzupełnić numerem kodowym przyłączy:
2 - przyłącze wsuwkowe
4 - przyłącze wkrętowe
5 - przyłącze boczne


RODZAJE PRZYŁĄCZY


Opis Wygląd Wymiary Symbol
Przyłącze wsuwkowe 6,3 2
Przyłącze wkrętowe boczne M3 5
Przyłącze wkrętowe M3 4