Informacje ogólne AM-1z

PRZEZNACZENIE ŁĄCZNIKÓW AM-1z


Łączniki do wbudownaia typu AM-1z są przeznaczone do stosowania w obwodach elektrycznych urządzeń i aparatów powszechnego użytku klasy II w pomieszczeniach zamkniętych klimatyzowanych, pozbawionych opadania kropel, bruzgów lub strug wody poza występowaniem roszenia wody powodowanym wahaniami temperatury.


BUDOWA I DZIAŁANIE


Łączniki do wbudowania serii AM-1z stanowią grupę łączników o skokowym (migowym) działaniu styków ruchomych. Budowa łączników oparta jest na korpusie z tworzywa sztucznego, wewnątrz którego zabudowane są styki ruchome. Elementem sterującym jest tutaj przycisk kołyskowy. Ze względu na sposób działania mechanizmu napędowego łączniki serii AM-1z są bistabilne. W łączniku bistabilnym przestawienie elementu sterującego w skrajne położenie powoduje zamknięcie zestyku. Położenie elementu sterującego nie zmienia się po odjęciu siły zewnętrznej działającej na przycisk.


MONTAŻ ŁĄCZNIKÓW


Do podłączenia przewodów zewnętrznych torów głównych i pomocniczych stosuje się zaciski wsuwkowe o wielkości 4,8mm. Łączniki są wyposażone w zatrzaski pozwalające na pewne zamocowanie w otworach montażowych z wnęką o odpowiednim kształcie i wymiarach podanych na poniższym rysunku.


X Y Z
0,8...1,3 19,2+0,1 13,4+0,1
1,3...2 19,4+0,1 13,4+0,1
2...3,2 19,4+0,1 13,4+0,1
X - grubość czołowej płyty montażowej
21* - wymiar głębokości wnęki nie uwzględnia wymiaru nasuwki