SN PROMET stosując System Zarządzania Jakością oparty na normie EN ISO 9001 dąży do jego rozwoju poprzez udział i zaangażowanie pracowników w wykonywaną pracę w zakresie projektowania i wytwarzania solidnych i trwałych wyrobów elektrycznych niskiego napięcia, w tym aparatury sterowniczej i sygnalizacyjnej.

Celujemy w rzetelnym zaspokajaniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta poprzez elastyczne i odpowiedzialne podejście do jego wymagań.
Zatrudniając osoby niepełnosprawne dążymy do ich rehabilitacji promując aktywność zawodową i wykształcenie.

Uzyskujemy wymaganą i deklarowaną Klientowi JAKOŚĆ poprzez:

 • terminowy oraz możliwie najkrótszy okres realizacji zamówień,
 • ciągłe doskonalenie procesów realizacji wyrobu,
 • optymalizację kosztów przez ciągłe doskonalenie efektywności realizowanych procesów,
 • ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością,
 • zaangażowanie pracowników w wytwarzanie wyrobu spełniającego wymagania Klienta
 • współpracę z dostawcami spełniającymi określone wymagania,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z Klientami w zakresie zbierania informacji i opinii na temat naszych wyrobów i usług,
 • rzetelność i odpowiedzialność w kontaktach biznesowych,
 • spełnienie obowiązujących wymagań, w tym wymagań prawnych,
 • elastyczność i zdolność do adaptacji do niestandardowych potrzeb Klienta.
   

Jakość służy osiągnięciu celu strategicznego, jakim jest systematyczny wzrost obrotów oraz zwiększenie udziału w rynku, a także popularyzacja marki firmy.


ISO PL

POBIERZ CERTYFIKAT ISO