ZŁĄCZE KOMUNIKACYJNE USB 2.0

 

 

LPI


PRZEZNACZENIE:


Gniazda USB typu MD22 z korpusem z tworzywa sztucznego przeznaczone są do wbudowania w znormalizowane otwory Ø22,5 mm wykonane w pulpitach, tablicach sterowniczo-sygnalizacyjnych albo bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. 
Dostępne w wersji z kablem o długości 0,5m, 1,5m, 3,0m.

 


DANE TECHNICZNE:

 

Napięcie zasilania Us5V DC

 


Moc znamionowa Ps0,5W

 


Maksymalna grubość pulpitu6 mm

 


Stopień ochrony

- część nadpulpitowa: IP 20 (bez osłonki)/65/67

 

- część podpulpitowa: IP 20


Temperatura pracy-25 … +60°C

 

 

DO POBRANIA KARTA KATALOGOWA:    

 

 

                         


TABLICOWE WSKAŹNIKI Z WYŚWIETLACZEM TFT SERII MD22-TFT

 

 

LPILPILPILPI

 

 

 

 • Wizualizacja wielkości bądź sygnału wejściowego na wyświetlaczu TFT o przekątnej ekranu 1,44"

 • Montaż w standardowym otworze Ø 22 mm 

 • Napięcie zasilania – 24V DC (10÷32 V) lub AC (±10%)

 • Wskaźniki występują w różnych odmianach. Aktualnie w zestawie odmian znajdą się:
  - wskaźniki wizualizujące stan czterech wejść logicznych przy pomocy znaków graficznych  MD22-TFT-PCT oraz wersja specjalna  MD22-TFT-PCT-S1
  -
  wskaźnik sygnałów standardowych MD22-TFT-IU – pętli prądowej 4-20 mA oraz sygnału napięciowego 1-10 V
  - termometr cyfrowy  MD22-TFT-T

 

CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH ODMIAN:


Wskaźnik w wersji wyświetlacza grafik  MD22-TFT-PCT

Wskaźnik w wersji MD22-TFT-PCT jest przeznaczony do wizualizacji stanu urządzeń (włączone, wyłączone, kierunek ruchu itp) przez wyświetlanie na ekranie odpowiednich grafik (piktogramów) w zależności od kombinacji stanów logicznych czterech wejść. Możliwy jest więc wybór przy pomocy wejść 16-tu grafik.

Liczba grafik przechowywanych w pamięci jest większa, może wynosić max 99. Każdej kombinacji stanów log. wejść można podczas  programowania za pomocą przycisków (p. 5) przyporządkować dowolną grafikę.

Zestaw grafik zawiera obrazy umożliwiające stosowanie  MD22-TFT-PCT w charakterze funkcjonalnych odpowiedników wskaźników diodowych MD22-WP, -WU i -WPW. W tym celu wystarczy podczas programowania przypisać grafiki charakterystyczne dla danego rodzaju wskaźnika odpowiednim stanom wejść. Wskaźnik  MD22-TFT-PCT może zastąpić każdy z trzech wymienionych wskaźników diodowych.


Odmiana specjalna  MD22-TFT-PCT-S1

Sprzętowo jest to wyświetlacz grafik wg p. 2.1. Inne jest jedynie oprogramowanie wewnętrzne. Wyświetlanych jest szesnaście dwubarwnych grafik w formie dużych cyfr od 0 do 9 oraz liter A do F, na stałe przyporządkowanych każdej z szesnastu możliwych kombinacji stanów log. wejść. Programować przyciskami można jedynie rodzaj wejść. 

 

Wskaźnik sygnałów standardowych 4÷20 mA i  0÷10 V MD22-TFT-IU 

Wskaźnik w tej wersji służy do wyświetlania różnych wielkości fizycznych przetworzonych za pomocą odpowiednich czujników/przetworników na sygnały standardowe  4÷20 mA lub 0÷10 V. Wyświetlanie jest trzycyfrowe. Dodatkowo na ekranie wyświetla się bargraf (w formie poziomej belki o zmiennej długości) dający zgrubną informację o wielkości mierzonej, ale czytelny z większej odległości niż odczyt cyfrowy. Wskaźnik posiada dwa wyjścia alarmowe AlH i AlL typu otwarty kolektor (tranzystory Umax=100V,  Imax=800mA). Wskazanie poniżej progu dolnego lub powyżej górnego powoduje uaktywnienie odpowiedniego wyjścia alarmowego oraz sygnalizację optyczną na ekranie przez zmianę barwy wyświetlania cyfrowego.

 

Za pomocą przycisków programujących istnieje możliwość:

 

-        wyboru wejścia prądowego 4÷20 mA lub napięciowego 0÷10 V (te same zaciski)

 

-        wyboru wyświetlanych jednostek spośród: mA, A,V, %, at, ºK,  ºC  (na życzenie inne)

 

-        wyboru miejsca wyświetlania kropki dziesiętnej

 

-        przyporządkowania wartości odpowiadających minimum i maksimum (przeskalowanie)

 

-        ustawienia wartości progów alarmu górnego i dolnego bądź wyłączenia alarmów.


Termometr cyfrowy MD22-TFT-T

Wskaźnik w wersji MD22-TFT-T jest cyfrowym miernikiem temperatury współpracującym z czujnikiem PT100 (nie wchodzi w komplet) przeznaczonym głównie do monitorowania temperatury urządzeń przemysłowych, temperatury w szafach sterowniczych i rozdzielczych itp. Posiada zakres pomiarowy -200÷800°C, błąd pomiaru ±2 °C.

Połączenie czujnika PT100 – dwuprzewodowe lub trójprzewodowe. Sposób wyświetlania jest podobny, jak dla wersji  MD22-TFT-IU, czyli 3 cyfry plus bargraf.

 

Termometr posiada wyjścia alarmów dolnego i górnego – działanie analogiczne jak dla wskaźnika sygnałów standardowych. 


DANE TECHNICZNE:

 

Pole odczytowe: wyświetlacz TFT o przekątnej ekranu 1,44”

 


Napięcie zasilające: 24V DC  (10÷36 V) lub 24V±10% AC, nieseparowane

 


Pobór mocy: max 0.5W

 


Stopień ochrony: IP 67 (od frontu), IP 20 (obudowa i zaciski)

 


Typ obudowy: tablicowa, montaż w otworze Ø 22.5

 


Temperatura pracy:-20÷50°C (nie dotyczy sondy PT100)

 


Wilgotność względna: max 93%, bez kondensacji

 


Max. przekrój przewodów przyłączeniowych: 0.14÷0.5 mm2  dla przewodu Dy

                                                                        0.14÷0.5 mm2  dla przewodu Ly

 

Wejście: prąd 4÷20mA lub napięcie 0÷10V dla wersji wg p. 2.3;

              sygnały logiczne (4 linie) dla wersji wg p. 2.1 i 2.2;

              sonda pomiarowa z czujnikiem  PT100  dla wersji wg p. 2.4.

 

DO POBRANIA KARTA KATALOGOWA:    

 

 

                          


SYSTEM STEROWANIA RADIOWEGO KR-01LPI

LPI


 LPI

 • Zasilanie odbiornika 110-230V AC (+-10%) lub 24-48V AC (+-10%)

 • Zasięg działania do 100 metrów

 • Zasilanie standardowymi bateriami AA lub akumulatorkami

 • IP65

 • Obudowa wykonana ze wzmocnionego poliamidu

 • Kształt obudowy chroniący przed przypadkowym wyborem funkcji

 • Sygnalizacja wyboru wciągników

 • Sygnalizacja awarii

 • Uchwyt na pasek, smycz


PRZEZNACZENIE:

System sterowania radiowego jest urządzeniem służącym do bezprzewodowego sterowania maszyną. Składa się z nadajnika oraz odbiornika. Urządzenie wykonywane jest w dwóch wersjach: 230V AC lub 48V AC.


DANE TECHNICZNE:

PARAMETRY WSPÓLNE

Częstotliwość pracy: ISM 434MHz

Ilość kanałów: 63

Moc nadawcza: 10mW

Zasięg typowy: 50m*

Zasięg maksymalny: 80m/150m**


NADAJNIK

Napięcie zasilania Un: 2 - 3V

Minimalny czas pracy na baterii: ok.20h***

Maksymalny pobór prądu baterii w stanie normalnej pracy: 110mA

Pobór prądu baterii w stanie wyłączenia: <50μA****

Temperatura otoczenia podczas pracy: -20°C ÷ 55°C

Temperatura przechowywania: -40°C ÷ 70°C

Wymiary: 215x65x50mm

Masa: ~350 g


ODBIORNIK

Zasilanie dla wersji 230V:

- Napięcie zasilania Uz110-230V AC +-10%
- Maksymalny prąd zasilania Imax: 0,2A

Zasilanie dla wersji 48V:

- Napięcie zasilania Uz: 24-48V AC +-10%

- Maksymalny prąd zasilania Imax:1A

 

Znamionowy prąd (moc) obciążenia styków przekaźników bezpieczeństwa w kategorii:

- AC1: 6A/250VAC
- AC15: 3A
- DC13: 6A

 

Znamionowy prąd (moc) obciążenia styków przekaźników funkcyjnych w kategorii:

 

- AC1: 5A/250VAC 10A/125VAC
- AC1: 1250 VA
- AC3: 186W (silnik jednofazowy)
- DC1: 5A/28VDC

Przekrój przewodu: 0,2-2,5 mm2

Trwałość mechaniczna przekaźników bezpieczeństwa: 107 cykli

Trwałość mechaniczna przekaźników funkcyjnych: 107 cykli

Temperatura otoczenia podczas pracy: -20°C ÷ 55°C

Temperatura przechowywania: -40°C ÷ 70°C

Wymiary: 225x175x80mm

Masa: ~1.0 kg

 

 * zasięg uzależniony jest od warunków otoczenia i może on odbiegać od podanej wartości
** przy antenie zewnętrznej, zasięg uzależniony jest od warunków otoczenia i może on odbiegać
od podanej wartości
*** orientacyjny czas podany dla zasilania pilota z użyciem dwu akumulatorów NiMH o
rozmiarze AA i pojemności 2000mAh każdy
**** przy załączonym przycisku „STOP awaryjny” oraz po 2 minutach bezczynności

 

DO POBRANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI, KARTA KATALOGOWA, DEKLARACJA ZGODNOŚCI:    

 

                          

 

 

NOWA SERIA PRZYCISKÓW STEROWNICZYCH, LAMPEK SYGNALIZACYJNYCH ORAZ WSKAŹNIKÓW DIODOWYCH NEF22M

 

LPILPILPILPILPI

 

 

Szczegółowe informacje w zakładce KATALOG PRODUKTÓW

 

 

NOWA SERIA PRZYCISKÓW STEROWNICZYCH, LAMPEK SYGNALIZACYJNYCH ORAZ WSKAŹNIKÓW DIODOWYCH NEF22T

 

LPILPILPILPILPI

 

 

Szczegółowe informacje w zakładce KATALOG PRODUKTÓW

 

 

 

MIERNIK CZĘSTOTLIWOŚCI NEF30MC-F

 

LPI

 

 

 • Łatwy montaż w otworze Ø 30mm

 • Szeroki zakres napięcia zasilania – 24÷230 V AC/DC

 • Cztery tryby pomiaru częstotliwości

 

PRZEZNACZENIE:

 

Miernik w wersji NEF30-MC-F jest miernikiem częstotliwości przeznaczonym głównie do monitorowania częstotliwości napięcia wytwarzanego przez agregaty prądotwórcze, UPS-y itp. Posiada cztery tryby pomiaru częstotliwości związane z zakresami:

Tryb 1 służy głównie do dokładnego pomiaru częstotliwości 50Hz lub 60 Hz
zakres pomiarowy                               30.00÷80.00 Hz 
dokładność                                           ±0.02 Hz   (dwie najmłodsze cyfry)
wyświetlanie                                         czterocyfrowe, dwie cyfry po kropce dziesiętnej
W tym trybie zliczany jest czas trwania 30-tu okresów  przebiegu mierzonego, faktycznie 60-ciu przejść przez zero. Czas pomiaru zależy  od mierzonej częstotliwości, np. dla 50 Hz wynosi ok. 0.6 s.

Tryb 2 jest podobny do trybu 1, lecz zliczany jest czas trwania 300-tu okresów  przebiegu mierzonego (600 przejść przez zero).
zakres pomiarowy                               300.0÷800.0 Hz 
dokładność                                           ±0.2 Hz   (dwie najmłodsze cyfry)
wyświetlanie                                         czterocyfrowe, jedna cyfra po kropce dziesiętnej
Czas pomiaru zależy  od mierzonej częstotliwości, np. dla 400 Hz wynosi ok. 0.75 s.
Zakres pomiarowy pokrywa wartość 400 Hz, spotykaną na statkach i w niektórych pojazdach.

Tryb 3 Pomiar dokonywany jest metodą zliczania liczby przejść przez zero przebiegu mierzonego w czasie 0.5 s. 
zakres częstotliwości mierzonej      10÷5000 Hz 
czas pomiaru                                       ok. 0.5 s 
dokładność                                          ± 2 Hz (dwie najmłodsze cyfry)
wyświetlanie                                        4 cyfry bez kropki dziesiętnej

Tryb 4 Pomiar dokonywany jest metodą zliczania liczby przejść przez zero przebiegu mierzonego w czasie 5 s. Wskazywana częstotliwość stanowi wartość uśrednioną w czasie 5 s.
zakres częstotliwości mierzonej      10.0÷999.9 Hz 
czas pomiaru                                       ok. 5 s 
dokładność                                          ± 0.2 Hz (dwie najmłodsze cyfry)
wyświetlanie                                        czterocyfrowe, jedna cyfra po kropce dziesiętnej

 

DANE TECHNICZNE:

Napięcie zasilające: 24÷230V AC 50 ÷ 60 Hz lub DC (separowane)


Pobór mocy: max 2W


Rezystancja wejściowa:1.2MΩ


Stopień ochrony: IP 64 (od frontu), IP 20 (obudowa i zaciski)


Pole odczytowe: cztery wyświetlacze LED, wys. 10mm


Temperatura pracy: -30÷50°C

Max. przekrój przewodów przyłączeniowych:1,5 mm2

 

DO POBRANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI:    

 

                         

 


 

WSKAŹNIKI DIODOWE TYPU MONOBLOK SERII MD22

 

LPILPILPI

 

 • Kompaktowa budowa

 • Łatwy montaż w otworach Ø22 

 • Uniwersalne napięcie 24-230V AC/DC

 • IP 66/67

 

PRZEZNACZENIE:

Wskaźniki diodowe typu MD22 z korpusami z tworzywa sztucznego są przeznaczone do wbudowania w znormalizowane otwory Ø22,5 mm wykonane w pulpitach, tablicach sterowniczo-sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Mogą być użytkowane w różnych strefach klimatycznych, w dowolnym położeniu, w warunkach środowiska przemysłowego o stopniu zanieczyszczenia 2.
Wskaźniki stanowią szczególną odmianę lampek sygnalizacyjnych.Różnią się zastosowaniem kilku diod LED zaświecanych grupami i tworzących określone znaki przyjęte w elektrotechnice i automatyce.
Wskaźniki diodowe typu MD22W mają obudowę z tworzywa sztucznego, natomiast część nadpulpitową stanowi metalowa nakrętka oraz klosz wykonany z przezroczystego poliwęglanu. Przewody podłączane są za pomocą zacisków śrubowych.

 

DANE TECHNICZNE:

Napięcie zasilające: 24-230V AC/DC 


Moc znamionowa: max 1W


Rodzaj elementu świecącego: LED


Maksymalna grubość pulpitu: 6mm


Przekroje przewodów zasilających: 0,75-1,5 mm2 LY, 1-1,5 mm2 DY


Temperatura pracy: -40 … +50°C

 

DO POBRANIA KARTA KATALOGOWA:    

 

                         

 


 

LAMPKI MONOBLOKI SERII MD22

 

LPILPI

 

 • Kompaktowa budowa

 • Klosz sferyczny lub płaski

 • Łatwy montaż w otworach Ø22 

 • Uniwersalne napięcie 24-230V AC/DC

 • IP 66/67

 

PRZEZNACZENIE:

Lampki sygnalizacyjne typu MD22 z korpusami z tworzywa sztucznego są przeznaczone do wbudowania w znormalizowane otwory Ø22,5 mm wykonane w pulpitach, tablicach sterowniczo-sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Mogą być użytkowane w różnych strefach klimatycznych, w dowolnym położeniu, w warunkach środowiska przemysłowego o stopniu zanieczyszczenia 2.
Lampki sygnalizacyjne typu MD22 mają obudowę z tworzywa sztucznego, natomiast część nadpulpitową stanowi metalowa nakrętka oraz klosz (płaski lub sferyczny) wykonany z przezroczystego poliwęglanu. Przewody podłączane są do lampki za pomocą zacisków śrubowych.

 

 

DANE TECHNICZNE:

Napięcie zasilające: 24-230V AC/DC 


Moc znamionowa: max 1W


Rodzaj elementu świecącego: LED


Maksymalna grubość pulpitu: 6mm


Przekroje przewodów zasilających: 0,75-1,5 mm2 LY, 1-1,5 mm2 DY


Temperatura pracy: -40 … +50°C

 

DO POBRANIA KARTA KATALOGOWA:    

 

                         

 


 

WSKAŹNIK PĘTLI PRĄDOWEJ NEF30MC-LPI

 

 

LPI

 

 

 • Wejście analogowe prądowe

 • Zasilanie 24V DC

 • Zakres prądowy od 3.6 do 20.4mA

 • Zakres wyświetlania od -1999 do 9999

 • Łatwy montaż w otworze Ø 30mm

 

PRZEZNACZENIE:

 

Cyfrowe wskaźniki NEF30 MC typu LPI stanowią wzornicze rozwinięcie serii NEF30 zawierającej dotychczas przyciski sterownicze, lampki i wskaźniki sygnalizacyjne oraz mierniki.
NEF30 MC LPI jest uniwersalnym wskaźnikiem pętli prądowej, który umożliwia lokalny odczyt wartości mierzonych dzięki przetwornikom montowanym w dowolnym miejscu instalacji pomiarowej. Ze względu na niski pobór mocy może być zasilany z pętli prądowej i nie wymaga dodatkowego źródła zasilania.
Wskaźnik wyposażony jest w cztery pełne cyfry umożliwiające wyświetlenie wartości w zakresie -1999÷9999 jednostek. Możliwe jest dowolne skalowanie wartości wyświetlanej oraz ustawienie punktu dziesiętnego. Wszystkie ustawienia wykonywane są programowo za pomocą dwóch przycisków umieszczonych pod osłoną przednią wskaźnika.

 

DANE TECHNICZNE:

Napięcie zasilające: 24V DC z pętli


Moc pobierana: max 0.7W


Zakres prądowy: 3.6÷20.4mA


Min. prąd załączenia: 3.5mA


Spadek napięcia: 2.9V przy 4mA; 3.4V przy 20mA


Stopień ochrony: IP 64 (od frontu), IP20 (obudowa i zaciski)


Pole odczytowe: 4 siedmiosegmentowe wyświetlacze LED wys. 10mm


Temperatura pracy: -20oC ÷ +50oC


Max. przekrój przewodów przyłączeniowych: 1.5 mm2

 


 

WSKAŹNIK BARGRAF NEF30MC-Bar

  

 

Bargraf

 

 

 • Zasilanie 24V AC/DC

 • Zakres 00 do 99% + 10 segmentowa linijka

 • Łatwy montaż w otworze Ø 30mm

 

 

PRZEZNACZENIE:

Cyfrowy wskaźnik NEF30 MC typu Bargraf stanowi wzornicze rozwinięcie serii NEF30 zawierającej dotychczas przyciski sterownicze, lampki i wskaźniki sygnalizacyjne oraz mierniki.
Lokalny odczyt wartości mierzonych jest możliwy dzięki przetwornikom montowanym w dowolnym miejscu instalacji pomiarowej.
Wskaźnik wyposażony jest w dwie pełne cyfry oraz 10 punktową linijkę umożliwiające wyświetlenie wartości w zakresie 0 ÷ 99 jednostek procentowych i wizualnego zapełnienia zakresu pomiarowego.

 

DANE TECHNICZNE:

 

Napięcie zasilające: 24V AC/DC


Stopień ochrony: IP 64 (od frontu), IP 20 (obudowa i zaciski)


Pole odczytowe: dwa wyświetlacze 7segmentowe LED oraz 10 segmentowa linijka LED


Temperatura pracy: -20÷ +50oC


Moc pobierana: 0.3W max


Max. przekrój przewodów przyłączeniowych: 1.5mm2


 

RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA TYPU II PD Z FUNKCJĄ "RESET"

 


PD z reset • Przeznaczony do sterowania klapami dymnymi z równoczesną lokalną sygnalizacją świetlną
 • Wyposażony w przycisk „RESET”
 • Posiada Aprobatę Techniczną AT-0402-0327/2011/2016 wydanie 2, Świadectwo Dopuszczenia nr 2880/2017, Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 063-UWB-0009 oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych nr 01/2017.


PRZEZNACZENIE:

Ręczny przycisk oddymiania typu II PD jest przeznaczony do sterowania klapami dymnymi z równoczesną lokalną sygnalizacją świetlną.
Przycisk II PD M/D 3 XY posiada przycisk „RESET”. Przycisk ten umożliwia skasowanie stanu alarmu wywołanego podczas testowania.

 

DANE TECHNICZNE:

Znamionowe napięcie izolacji: 500V
Znamionowy prąd cieplny Ith: 10A
Znamionowe prądy łączeniowe w kategoriach użytkowania Ie:
AC15 Ue 230V / 400V: 6A/4A
DC13 Ue 24V /110V / 220V: 4A/1A/0,25A
Znamionowe napięcie sygnalizacyjne US: II PD M/D 3 24V DC
Znamionowy prąd sygnalizacyjny IS: max 25mA
Maksymalna rezystancja zestyków: 10 mΩ
Przekrój przyłączanych przewodów zewnętrznych:
1x LY 0,34...1,5 mm2 lub 2x LY 0,34...1 mm2;1x DY 0,34...1,5 mm2 lub 2x DY 0,34...1 mm2
Typ i największe wart. danych znamionowych urządzenia zabezp. przed skutkami działania prądów zwarciowych: Wkładka topikowa 6A, gG
Stopień ochrony IP 54

 

WYMIARY:


Wymiary


DO POBRANIA KARTA KATALOGOWA:    

 

                         


 

LAMPKI SYGNALIZACYJNE TYPU NEF30LDHV, NEF30LDSHV    500V


NEF30NEF30 • Średnica montażu Ø30mm
 • Dedykowane napięcie zasilanie 500V AC
 • Sygnalizator LED świecący jasnym światłem


PRZEZNACZENIE:

SN PROMET rozszerza rodzinę produktów NEF30 o lampki sygnalizacyjne zasilane napięciem
500VAC. Design zbliżony do serii lampek typu NEF30-LD i LDS pozwoli na łatwe dopasowanie do
pozostałego osprzętu SN PROMET montowanego w pulpitach sterowniczych, przy zachowaniu
jednolitego wyglądu pulpitu. Lampki sygnalizacyjne NEF30HV mogą być montowane w pulpitach
i szafach sterowniczych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń.

 

DANE TECHNICZNE:

Znamionowe napięcie izolacji Ui: 600V

Napięcie znamionowe Ue: 500V AC

Stopień ochrony: część nadpulpitowa: IP66,67; część podpulpitowa: IP20

Maksymalna grubość pulpitu: 6mm

Temperatura otoczenia: -15°…+30°C

Moc cieplna max: 2W

Przekroje przewodów przyłączeniowych: 1x lub 2x LY 0,75-1,5mm2; 1x lub 2x DY 1-1,5m


WIECEJ INFORMACJI W KARCIE KATALOGOWEJ:    

                           

 


 

LAMPKI SYGNALIZACYJNE TYPU L22DHV, L22GDHV, L22KDHV, L22WDHV    500V


L22KDHVL22DHVL22GDHVL22WDHV

  • Średnica montażu Ø 22mm
 • Dedykowane napięcie zasilanie 500V AC
 • Sygnalizator LED świecący jasnym światłem


PRZEZNACZENIE:

SN PROMET rozszerza rodzinę produktów L22 o lampki sygnalizacyjne zasilane napięciem
500VAC. Niezmieniony design pozwoli na łatwe dopasowanie do pozostałego osprzętu SN PROMET
montowanego w pulpitach sterowniczych przy zachowaniu jednolitego wyglądu pulpitu. Lampki
sygnalizacyjne L22DHV, L22GDHV, L22KDHV, L22WDHV mogą być montowane w pulpitach i szafach sterowniczych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń.

 

DANE TECHNICZNE:

Znamionowe napięcie izolacji Ui: 600V

Napięcie znamionowe Ue: 500V AC

Stopień ochrony: część nadpulpitowa: IP66,67; część podpulpitowa: IP20

Maksymalna grubość pulpitu: 6mm

Temperatura otoczenia: -15°…+30°C

Moc cieplna max: 2W

Przekroje przewodów przyłączeniowych: 1x lub 2x LY 0,75-1,5mm2; 1x lub 2x DY 1-1,5mm2


WIĘCEJ INFORMACJI W KARTACH KATALOGOWYCH:    

 

                         


 

TERMOMETR CYFROWY NEF30-MC-T


Termometr cyfrowy NEF30-MC-T • Średnica montażu Ø30mm
 • Uniwersalne zasilanie 24 -230V AC/DC
 • Sonda pomiarowa 3m 


PRZEZNACZENIE:

Miernik w wersji NEF30-MC-T jest termometrem cyfrowym przeznaczonym głównie do monitorowania temperatury urządzeń przemysłowych, temperatury w szafach rozdzielczych itp. Posiada zakres pomiarowy -55÷125°C z możliwością ustawienia temperatury progowej, po przekroczeniu której wskazanie zaczyna migać z częstotliwością  ok. 1Hz.

Czujnik pomiarowy znajduje się wewnątrz przyłączanej sondy (dł. przewodu standardowo 3m). Jest to specjalizowany analogowo-cyfrowy układ scalony, przystosowany do pracy z układami mikroprocesorowymi. Sygnał wyjściowy czujnika ma postać cyfrową.

 

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe Ue: 24 -230V AC/DC

Użyteczny zakres pomiarowy: -55 ÷ 125°

Pole odczytowe: Cztery wyświetlacze LED wys 10mm

Wyświetlanie: 4 cyfry, 1 cyfra po kropce dziesiętnej

Stopień ochrony: IP 64 od frontu /IP20 obudowa i zaciski

Maksymalna grubość pulpitu: 6mm

Temperatura otoczenia: -15°…+30°C

Pobór mocy: 2W

Przekroje przewodów przyłączeniowych: max1,5mm2

Czujnik temperatury: Sonda pomiarowa 3m z czujnikiem DS18B20

Odporność na zakłócenia: Wg PN-EN 61000-6-2

Emisja zakłóceń: Wg PN-EN 61000-6-4


WIECEJ INFORMACJI W KARCIE KATALOGOWEJ:    

                           

 


 

LAMPKA SYGNALIZACYJNA NEF30-FLASH


Lampka sygnalizacyjna NEF30-Flash • Średnica montażu Ø 30mm

 • Uniwersalne zasilanie 24 -230V AC/DC

 • Sygnalizator błyskający jasnym światłem

 • Widoczna z dużych odległości


PRZEZNACZENIE:

SN PROMET rozszerza rodzinę produktów NEF30 o sygnalizatory świetlne tzw. (stroboskopy)
Design sygnalizatora zbliżony do serii lampek typu NEF30-LD pozwoli na łatwe jego dopasowanie
do pozostałego osprzętu SN PROMET montowanego w pulpitach sterowniczych przy zachowaniu
jednolitego wyglądu pulpitu. Lampki NEF30 mogą być montowane w pulpitach i szafach
sterowniczych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń.
 

DANE TECHNICZNE:

Znamionowe napięcie izolacji Ui: 250V

Napięcie znamionowe Ue: 24 -230V AC/DC

Stopień ochrony: część nadpulpitowa IP66,67; część podpulpitowa IP20

Maksymalna grubość pulpitu: 6mm

Temperatura otoczenia: -15°…+30°C

Moc cieplna max: 2W

Przekroje przewodów przyłączeniowych:1x lub 2x LY 0,75-1,5mm2; 1x lub 2x LY 0,75-1,5mm2

 

WIĘCEJ INFORMACJI W KARCIE KATALOGOWEJ:    

                           

 


 

ELEMENTY ŁĄCZENIOWE EF22G


Nowe elementy łączeniowe EF22GX  posiadają właściwość samooczyszczenia się podczas załączania. W stanie rozwartym styki ruchome zostają przesunięte  względem styków nieruchomych. Ruch styków podczas  załączania składa się z dwóch etapów, zetknięcie się styków, a dociśnięcie popychacza powoduje  przesunięcie względem siebie. Specyficzny kształt styków oraz minimalny ruch zapewniają, iż powierzchnie styku  czyszczą się podczas każdego załączenia.

 

Elementy łączeniowe EF22GY  posiadają właściwość samooczyszczenia się podczas rozłączania. W stanie zwartym styki ruchome stykają się ze stykami nieruchomymi. Ruch styków podczas rozłączania składa się z dwóch etapów. Styki ruchome zostają przesunięte  względem styków nieruchomych,  a dociśnięcie popychacza powoduje  rozwarcie styków. Specyficzny kształt styków oraz minimalny ruch zapewniają, iż powierzchnie styku  czyszczą się podczas każdego rozłączania.

 


 

OSŁONA ŻÓŁTA DO PRZYCISKÓW AWARYJNYCH O ŚREDNICY MONTAŻOWEJ 22mm i 30mm

 

 

Osłona DROsłona DR

 

              

PRZEZNACZENIE:

Osłona DR żółta wykonana jest z tworzywa sztucznego w kolorze żółtym.
Dzięki zastosowaniu uszczelki gumowej od spodu osłony osiąga ona stopień ochrony IP65.
Osłona ta służy do zabezpieczenia przycisków bezpieczeństwa przed przypadkowym załączeniem.
Może być stosowana do przycisków dłoniowych o średnicy grzybka nie większej niż 50 mm.

         


 

WSKAŹNIKI TEMPERATURY TYPU NEF30-TEMP ORAZ NEF22-TEMPWskazniki temperatury NEF30 NEF22PRZEZNACZENIE:

Wskaźniki temperatury NEF30-TEMP oraz NEF22-TEMP stanowią wzornicze rozwinięcie serii NEF30 oraz NEF22 zawierającej dotychczas przyciski sterownicze, lampki i wskaźniki sygnalizacyjne. Wskaźniki temperatury serii NEF30, NEF22 zostały przewidziane do stosowania jako przemysłowe wskaźniki tablicowe wraz z pozostałymi aparatami serii NEF30, NEF22. Seria NEF30 wyposażona jest w przyciski konfiguracyjne służące do ustawiania progu alarmowego, po przekroczeniu którego wskaźnik zaczyna migać. W serii NEF22 próg zadziałania alarmu ustawiany jest przez producenta na temperaturę 60°C.

 

DANE TECHNICZNE:

Napięcie zasilające: 24 AC DC (separowane)

Pobór mocy: max 1W

Prąd znamionowy: 17mA

Stopień ochrony: IP 66/67 (od frontu),

Typ obudowy: tablicowa, montaż w otworze Ø30.5 lub Ø22,5

Temperatura pracy: -20÷60°C

Max. przekrój przew. przył.: 1,5 mm2

Odporność na zakłócenia: wg PN-EN 61000-6-2

Emisja zakłóceń: wg PN-EN 61000-6-4

Użyteczny zakres pomiarowy: -9°C do 99°C

Wyświetlanie: 2 cyfry z programowanym progiem alarmowym

Błąd podstawowy dla zakresu dla temperatur -9°C ÷ 99oC: ±2,5°C


WIĘCEJ INFORMACJI W INSTRUKCJI OBSŁUGI:    

                           

 MODERNIZACJE KASET STEROWNNICZYCH KS


  

Kasety KS nowy DR


Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom klientów PROMET wprowadził szereg ulepszeń w kasetach KS. Mają one na celu poprawę jakości i trwałości kaset stosowanych głównie do sterowania suwnicami i wciągnikami.

Główne zastosowane wzmocnienia to:

 • zastąpienie tworzywowego korpusu przycisku Stopu awaryjnego metalowym – zapobiega łamaniu się przycisku przy przypadkowych uderzeniach kasety o twardą powierzchnię.
 • zastosowanie osłony klucza we wszystkich typach kaset zawierających stacyjkę ograniczającą dostęp do sterowania osobom niepowołanym. Osłona zabezpiecza klucz umieszczony w kasecie podczas pracy przed jego złamaniem w przypadku upuszczenia kasety lub jej przypadkowego uderzenia o twardą powierzchnię.


Kasety KS


Oba rozwiązania stosowane są w standardzie i nie podnoszą ceny kaset.

 


 

SYGNALIZATORY DŹWIĘKOWE NEF30-BUZZ


Buczek, brzęczek


SN PROMET rozszerza rodzinę produktów NEF30 o wmontowywane w otwory Ø30mm, sygnalizatory dźwiękowe, tzw. buczki, buzzery. Design sygnalizatora zbliżony do lampek typu NEF30-LD pozwala na jego łatwe dopasowanie do pozostałego osprzętu PROMET zamontowanego w pulpitach sterowniczych przy zachowaniu jednolitego wyglądu pulpitu. Sygnalizatory akustyczne NEF30 mogą być montowane w pulpitach i szafach sterowniczych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Sygnalizatory te produkowane są w dwóch odmianach: z dźwiękiem ciągłym (NEF30-BUZZ) i z dźwiękiem przerywanym, impulsowym (NEF30-BIP). Natężenie dźwięku sygnalizatora wynosi 80dB, a jego częstotliwość to 3,7 kHz. Podobnie jak lampki i mierniki serii NEF30, sygnalizatory akustyczne zasilane są dowolnym napięciem z zakresu 24-230V AC/DC. Nie oznacza to istnienia wielu wersji na różne napięcia, lecz możliwość zasilania każdego sygnalizatora dowolnym napięciem z tego zakresu.

 

Sygnalizatory dźwiękowe produkowane są w dwóch odmianach:

 • NEF30-BUZZ  - z dźwiękiem ciągłym                    
 • NEF30-BIP  - z dźwiękiem przerywanym, impulsowym


WIĘCEJ INFORMACJI W KARCIE KATALOGOWEJ: 

                        

TABLICOWE MIERNIKI CYFROWE SERII NEF30-MCMiernik cyfrowy


Tablicowe mierniki cyfrowe NEF30-MC  wzorniczo nawiązują do pozostałych wyrobów serii NEF30 – przycisków sterowniczych, lampek i wskaźników sygnalizacyjnych. Przewidziane są do stosowania jako przemysłowe mierniki tablicowe wraz z pozostałymi aparatami serii NEF30. W chwili obecnej dostępne są trzy wersje – woltomierz AC o oznaczeniu  NEF30-MC-VAC i amperomierze  AC o oznaczeniu  NEF30-MC-AAC 1A oraz NEF30-MC-5AAC 5A.

Cechy wyróżniające mierniki  NEF30-MC spośród innych mierników tablicowych to montaż w standardowym otworze okrągłym  Ø 30,5 mm oraz szeroki zakres napięć zasilania – napięcie stałe lub przemienne z zakresu 24-230V. Należy zaznaczyć, że nie oznacza to istnienia wielu wersji na różne napięcia, lecz możliwość zasilania każdego miernika dowolnym napięciem z tego zakresu, bez żadnych przełączeń czy zmiany ustawień.

Wykonanie okrągłego otworu montażowego jest na ogół łatwiejsze, niż otworu prostokątnego, wymaganego dla większości innych mierników tablicowych. Otwór pod miernik  NEF30-MC jest identyczny, jak dla pozostałych wyrobów z serii NEF30 i może zostać wykonany tymi samymi narzędziami. Sam montaż miernika jest bardzo prosty. Sprowadza się do wsunięcia części podpulpitowej korpusu miernika w przygotowany otwór i nakręcenia od tyłu na gwintowaną część korpusu pierścieniowej nakrętki mocującej. Po wykonaniu połączeń elektrycznych miernik jest gotowy do pracy.

Mierniki NEF30 wyposażone są w dwa przyciski służące do zmiany ustawień. Przyciski ukryte są pod maskownicą przednią, w trakcie normalnej eksploatacji miernika są niedostępne i niewidoczne. Dostęp do przycisków uzyskujemy po zdjęciu maskownicy przy pomocy specjalnego narzędzia, dostarczanego w komplecie. Dzięki takiemu rozwiązaniu można było zrezygnować z nielubianego przez użytkowników zabezpieczenia poprzez kod dostępu.  Funkcje przycisków zależą od wersji, dla woltomierza wykorzystany jest tylko jeden. Wprowadzone ustawienia są zapamiętywane w pamięci nieulotnej mikrokontrolera sterującego pomiarami i wyświetlaniem – zachowują się również po wyłączeniu zasilania.


Więcej informacji w katalogu produktów  >>zobacz<<Tablicowe wskaźniki z wyświetlaczem TFT

MD22-TFT

 

        sygnałów standardowych MD22-TFT-IU – pętli prądowej 4-20 mA oraz sygnału napięciowego 1-10 V

 

1.1.              Wskaźnik sygnałów standardowych 4÷20 mA i  0÷10 V MD22-TFT-IU.

 

1.1.              Termometr cyfrowy MD22-TFT-T