Spółdzielnia Niewidomych PROMET z siedzibą w Sosnowcu

ul. Lipowa 11
41 - 200 Sosnowiec

NIP: 644-051-51-83
REGON: 000452021

KRS: 0000053760
Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział Gospodarczy KRS

Konto: ING Bank Śląski o/ Sosnowiec
97 1050 1142 1000 0008 0000 0432

 

 
Centrala

tel. 32 26 98 100
fax 32 26 98 128
sn-promet@sn-promet.com.pl


Sekretariat

tel. 32 26 98 102
fax 32 26 98 177
sekretariat@sn-promet.com.pl
 


 

Dział Obsługi Klienta                                                                      

godziny pracy: 7.00 - 15.00                                                            
fax 32 26 98 139                                                                               
handel@sn-promet.com.pl                                                            


Kierownik Działu Obsługi Klienta

Beata Mierzejewska                                                                         
tel. 32 26 98 181
kom. 887 030 017
beata.mierzejewska@sn-promet.com.pl                                                                           


Specjaliści ds. Obsługi Klienta
Anna Łuczak
kom. 887 552 200                                                                                                                                    anna.luczak@sn-promet.com.pl
                                               
Piotr Życzyński
kom. 887 552 100
piotr.zyczynski@sn-promet.com.pl       

                                                                                                                Specjalista ds. Eksportu 

Swietłana Pawłowicz-Duch
kom. 887 552 300
swietlana.pawlowicz-duch@sn-promet.com.pl  

Marketing 

Justyna Dróżdż
tel. 32 26 98 196
kom. 887-552-500
justyna.drozdz@sn-promet.com.pl
marketing@sn-promet.com.pl

 


 

Inżynier Produktu

Martyna Okularczyk
Mateusz Orzechowski
tel. 32 26 98 195
kom. 887-552-400
inzynier.produktu@sn-promet.com.pl 

 Zaopatrzenie

tel. 32 26 98 147
zakupy@sn-promet.com.pl

 


Inspektor Ochrony Danych

kom. 887-552-800
iod@sn-promet.com.pl

 

 

     

Doradcy techniczni                                              
 
Piotr Sosin                                                                   
kom. 887 030 014                                                              

 
 

Sebastian Burzyński                                                                   
kom. 887 030 013
 

                                                                               

 
Adrian Mazurek                                                                     
kom. 887 030 015                                                           

 

 
Janusz Dziadyk  
kom. 887 030 016                                                                
janusz.dziadyk@sn-promet.com.pl