ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

INNOWACYJNA GOSPODARKA

6 Oś Priorytetowa

Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie 6.5

Promocja polskiej gospodarki

Poddziałanie 6.5.2

Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

ZAPYTANIA OFERTOWE 

Zapytanie ofertowe

ważne do 17.03.2014

Tłumaczenie katalogu

PL-RU

Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe

ważne do 31.03.2014

Druk katalogu produktów w wersji rosyjskiej

Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe

ważne do 11.04.2014

Organizacja udziału w targach POWER KAZACHSTAN 2014

(powierzchnia wystawiennicza + stoisko)

Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe

ważne do 11.04.2014

Organizacja logistyki podczas targów POWER KAZACHSTAN 2014

(przeloty, transfery, noclegi)

Postępowanie zakończone