OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - RODO

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane „RODO”)

 

Mając to na uwadze, pragniemy Państwa poinformować przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, które zbieramy w ramach korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej i sklepu internetowego. Dotyczy to także danych zapisanych w plikach cookies. W przypadku rejestracji w naszym sklepie internetowym, potrzebujemy tylko Państwa dane, które są niezbędne do realizacji zamówienia.

 

Kto będzie administratorem Państwa danych?

Administratorami Państwa danych będzie: Spółdzielnia Niewidomych PROMET, w siedzibą w 41-200 Sosnowiec, ul. Lipowa 11. NIP: 644-051-51-83, KRS: 0000053760.

 

Dlaczego przetwarzamy dane?

Państwa dane przetwarzamy w związku z:

  • Prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym także realizacji Państwa zamówień dokonanych w naszym sklepie internetowym.
  • Dokonywaniem pomiarów i analiz, które pozwolą nam udoskonalić naszą ofertę i świadczone usługi.
  • W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody poprzez rejestrację w sklepie internetowym, także, do rozsyłania informacji o promocjach i nowych produktach w ofercie Administratora, oraz do wysyłania innych materiałów marketingowych.

 

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Mając na uwadze nasz profil działalności, pragniemy poinformować, że Państwa dane nie będą przez nas przetwarzane w sposób automatyczny.

 

Państwa dane będą przetwarzać podmioty z którymi Administrator współpracuję w celu realizacji Państwa zamówienia, oraz podmioty świadczące na rzecz administratora usługi (np. agencje marketingowe)

 

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do Twoich danych?

Mają Państwo prawo m.in. do: żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą Państwo także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z możliwości wniesienia skargi do organu nadzorującego.

 

Jak się z nami skontaktować?

Z Administratorem można się skontaktować pisemnie na adres: Spółdzielnia Niewidomych PROMET, ul. Lipowa 11, 41-200 Sosnowiec, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@sn-promet.com.pl lub iod@sn-promet.com.pl

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą powyższych adresów.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Przetwarzanie Państwa danych, musi opierać się na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej. W przypadku składania zamówień przez nasz sklep internetowy, podstawą takiego przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO. W przypadku dokonywania pomiarów i analiz (m.in.) ruchu na naszej stronie internetowej, oraz prowadzenia działań marketingowych  podstawą będzie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO. Należy przez to rozumieć, prawnie uzasadniony interes realizowany Administratora. Rejestrując się w naszym sklepie internetowym, akceptują Państwo Regulamin sklepu internetowego, oraz wyrażają Państwo zgodę na  otrzymywanie na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej, informacji o promocjach i nowych produktach Administratora, oraz do  otrzymywania innych materiałów marketingowych, dotyczących całej oferty Administratora.