Firma SN PROMET z siedzibą w Sosnowcu powstała w 1958 roku. Początkowo zajmowała się produkcją drobnej galanterii metalowej. Obecnie jest jednym z czołowych producentów elektrotechniki w kraju.

W pierwszych latach działalności firmy skromne warunki lokalowe w znaczny sposób ograniczały jej rozwój. Dopiero początek lat siedemdziesiątych, kontakty z czołowymi firmami z branży elektrotechnicznej oraz fabryką samochodów małolitrażowych w Bielsku-Białej były początkiem ekspansywnego rozwoju firmy. Wybudowany został nowy obiekt odpowiadający potrzebom firmy oraz stwarzający dogodne warunki do pracy i rehabilitacji osób niewidomych.
 

W tym okresie uruchomiona została w SN PROMET produkcja pierwszych przycisków sterowniczych oraz przewodów hamulcowych do Fiata 126p. Lata 80-te to dalszy, dynamiczny rozwój produkcji zarówno w branży motoryzacyjnej, jak i elektromechanicznej.
W tym czasie uruchomiono produkcję wielu wyrobów, które do dnia dzisiejszego cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem klientów. Zacieśniały się związki z przemysłem motoryzacyjnym. Pod koniec lat 80-tych rozpoczęto prace nad uruchomieniem produkcji przewodów hamulcowych oraz złącz elektrycznych do Fiata Cinquecento.

Zmiana systemu społeczno-politycznego w Polsce pod koniec lat 80-tych, tak jak w całym przemyśle, tak i w SN PROMET doprowadziła do określonych trudności. Licząca w okresie największego rozwoju załoga ponad 1800 pracowników musiała się "skurczyć" i dostosować do nowych warunków gospodarczo-ekonomicznych kraju.

Obecnie firma zatrudnia około 255 pracowników. Cały czas rozszerza zakres asortymentowo-towarowy swojej oferty. Niedawno Zakład poszerzył gamę dotychczas produkowanych wyrobów lampek, łączników, przycisków i kaset o nowe uniwersalne lampki sygnalizacyjne i wskaźniki diodowe oraz przyciski oddymiania i przyciski blokowane z szybką. Najnowszymi produktami są tablicowe mierniki cyfrowe - woltomierze, amperomierze, mierniki temperatury, poza tym lampki 500V oraz lampki stroboskopowe.

Duże doświadczenie w montażu urządzeń oraz szeroki wachlarz stosowanych technologii dają szansę na szybkie uruchamianie nowych, nawet najbardziej złożonych produkcji. Nie bez znaczenia jest fakt, iż Spółdzielnia w swojej strukturze, oprócz wydziałów produkcyjnych, posiada własne biuro konstrukcyjne, technologiczne, dobrze wyposażoną narzędziownię oraz służby energomechaniczne. Duże znaczenie w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa mają nowoczesne maszyny, które działają na wydziałach tłoczni i obróbki.

Firma PROMET dysponuje rozbudowanym parkiem maszynowym oraz wykwalifikowaną załogą, co umożliwia nawiązanie pomyślnej współpracy na zasadach kooperacji. W trosce o jakość własnych produktów przedsiębiorstwo posiada własne centralne laboratorium, gdzie m.in. badana jest odporność i wytrzymałość wyrobów.

Bardzo dobra organizacja pracy, jak również wysoka jakość produkowanych wyrobów, pozwoliły uzyskać szereg certyfikatów i wyróżnień. Od 2002 roku PROMET posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO. Produkty firmy posiadają znak CE, znak bezpieczeństwa B oraz certyfikaty na rynek Unii Celnej (Rosja Kazachstan i Białoruś). Dodatkowo produkty związane z pożarnictwem posiadają certyfikat CNBOP.
W latach 2007 i 2008 Kapituła Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym przyznały Spółdzielni Niewidomych „Promet” tytuł: „Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz „Statuetkę Fair Play”. Natomiast w roku 2009 zostaliśmy nagrodzeni Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencjiw kategorii "Załoga - wspólny sukces". W roku 2013 otrzymaliśmy tytuł „Lodołamacza” w kategorii „Zatrudnianie Chronione” w Regionie Śląskim. W roku 2014 nasze produkty serii NEF30 zdobyły uznanie Kapituły Polskiego Godła Promocyjnego i znalazły się na Liście Nominowanych do otrzymania Godła "TERAZ POLSKA" w XXIV edycji Konkursu. W ostatnim czasie zostaliśmy również wyróżnieni przez międzynarodową wywiadownię gospodarczą Bisnode D&B Polska Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej za najwyższą ocenę stabilności firmy w roku 2014.


Ponadto SN PROMET spełnia wymagania Dyrektywy RoHS 2002/95/WE. Oznacza to, że wyroby produkowane przez SN PROMET nie zawierają substancji niebezpiecznych określonych w Dyrektywie RoHS. Dyrektywa RoHS wprowadziła wymagania, aby nowy sprzęt elektryczny i elektroniczny wprowadzony do obrotu po 1 lipca 2006 nie zawierał ołowiu.
SN PROMET posiada status Zakładu Pracy Chronionej.

 

SN PROMET udziela 24 miesięcznej gwarancji na swoje produkty.