Sposób zamawiania K

Kaseta pusta + wyposażenie

Kaseta sterownicza K1 - ( I )

Kaseta sterownicza K2 - ( I ) + ( II )

Kaseta sterownicza K3 - ( I ) + ( II ) + ( III )

Kaseta sterownicza K4 - ( I ) + ( II ) + ( III ) + ( IV )

Kaseta sterownicza K5 - ( I ) + ( II ) + ( III ) + ( IV ) + ( V )

Przykład zamówienia:
Kaseta sterownicza K4 - NEF30-Kz2X + NEF30-KcXY + NEF30-Lec 230V + NEF30-Ps2X2Y