Informacje ogólne KS

Kasety sterownicze typu KS są przeznaczone do sterowania elektrowciągów, obrabiarek, maszyn i urządzeń zdalnego sterowania oraz innych obwodów elektrycznych o napięciu łączeniowym nie przekraczającym 400V, 50...60Hz prądu przemiennnego oraz 220V prądu stałego.

 

BUDOWA I DZIAŁANIE

Budowa kaset sterowniczych oparta jest na konstrukcji segmentowej, co umożliwia powiększenie liczby stypizowanych członów sterowniczych.

Poszczególne człony dzielą się na:
- człony sygnalizacyjne i awaryjne
- człony START-STOP wyłącznika
- człony sterownicze ruchów pomocniczych

Człony sygnalizacyjne wyposażone są w lampke sygnalizacyjną i przyciski sygnału dźwiękowego. Pozostałe człony wyposażone są w dwa wzajemnie mechanicznie zaryglowane przyciski sterownicze, które przy wciśnięciu oddziałowują na łączniki miniaturowe, powodując ich przesterowanie.

W zależności od potrzeb, kasety sterownicze moga być wyposażone w następujące rodzaje przycisków:
- przyciski jednostopniowe dla jednej prędkości sterowania
- przyciski dwustopniowe dla dwóch prędkości sterowania jednym przyciskiem
- przyciski jednostopniowe do bezpośredniego sterowania silników jednocześnie dwoma łącznikami miniaturowymi
- przyciski sterownicze awaryjne (dłoniowe ryglowane)
- przyciski sterownicze z napędem pokrętnym zamkowym

UWAGA!!!
Zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE punkt 1.2.4.3 "Zatrzymanie awaryjne":
"Każda maszyna musi być wyposażona w co najmniej jedno urządzenie do zatrzymania awaryjnego, umożliwiające zapobieżenie istniejącemu lub zagrażającemu niebezpieczeństwu"

Takim urządzeniem może być kaseta KS wyposażona w przycisk sterowniczy awaryjny (dłoniowy ryglowany).

Obudowa kasety wykonana jest z izolacyjnego tworzywa koloru żółtego o dużej wytrzymałości dialektycznej i mechanicznej ( wysokoudarowy polistyren OWISPOL ).

Z góry kaseta zakończona jest pokrywą z dławnicą do wyprowadzania i uszczelnienia przewodu oponowego.

Pod dławnicą znajduje się zacisk do przymocowania przewodu, a na zewnątrz pokrywy - uchwyt do zawieszania kasety na lince nośnej zewnętrznej.

W dolnej pokrywie może być wmontowany 1 łącznik mniaturowy typu LM-1 lub zestaw 2 łączników miniaturowych typu LM-1 oraz zamek patentowy z kluczem, który umożliwia sterowanie kasetą przez osoby niepowołane.

Klucz zamka ma dwa położenia:
"0" - układ wyłączony
"I" - układ włączony
Klucz można wyjąć tylko w położeniu "0"

Na konstrukcji nośnej, wewnątrz kasety znajdują się dwa wkręty M5. Jeden z nich, umieszczony z lewej strony służy do przyłączania przewodu ochronnego, a drugi do mocowania żyły nośnej przewodu oponowego.

Na tej samej konstrukcji nośnej przymocowana jest oprawka lampki sygnalizacyjnej oraz łączniki miniaturowe typu MP0-B o działaniu migowym. Kolory lamp sygnalizacyjnych oraz liczba łączników miniaturowych uzależniona jest od typu funkcji kasety.

 

WYKONANIE KLIMATYCZNE

Kasety sterownicze mogą być dostarczane w następujących wykonaniach klimatycznych:
- N2 (dla klimatu umiarkowanego)
- W3 (dla klimatu tropikalnego)


MAGAZYNOWANIE

- w opakowaniach, w pomieszczeniach zamkniętych, w temperaturze od +5oC do +35oC, przy wilgotności względnej powietrza do 70%, wolnym od gazów i substancji chemicznie czynnych.


TRANSPORT WYROBÓW

- tylko krytymi środkami transportu