Dane techniczne KS


Znamionowe napięcie izolacji UI

Znamionowe napięcie łączeniowe Ue

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp

Napięcie sygnalizacyjne:
- żarówki
- diody świecącej Starled

Typ trzonka elementu sygnalizacyjnego

V

V

kV


V
V

---

400 50...60Hz

400 50...60Hz

2,5


12, 24 AC/DC
24 AC/DC, 110, 230 AC

BA9s

Znamionowy prąd cieplny Ithe

Znamionowy prąd łączeniowy Ie

Kategoria użytkowania
AC4 Ue = 400V
AC15 Ue = 400V
DC13 Ue = 220V

A
A
A
A

10
2,5
1
0,16

Trwałość łączeniowa
AC4 Ue = 400V Ie = 2A
AC15 Ue = 400V Ie=1A
DC13 Ue = 220V Ie = 0,16A

Znamionowa częstość łączeń

Trwałość mechaniczna


ł
ł
ł

ł/h

przest.


1x105
5x105
1x105

600

1x106

Temperatura otoczenia

oC

-20...+70

Stopień ochrony

---

IP65

Przekroje przewodów przyłączeniowych

mm2

1 lub 2 x 0,5...0,75
1 lub 2 x 0,5...1

Średnica kabla przyłączeniowego

mm

10...30

Wkręty zaciskowe:
- torów głównych
- zacisku ochronnego


---
---


M3
M5

Maksymalna siła działająca na przycisk

N

30

Rodzaj tworzywa - wysokoudarowy polistyren OWISPOL 825

Udarność próbek z karbem wg CHARPY - min. 6,5kJ/m2

Wyrób zgodny z normą IEC 60947-5-1


WARUNKI PRACY


Kasety sterownicze są przystosowane do instalowania w pomieszczeniach zamkniętych wolnych od pyłów, gazów i par wybuchowych palnych i chemicznie czynnych. Mogą być również instalowane na wolnym powietrzu, lecz muszą być zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych. Stopien nasilenia narażeń mechanicznych: 3,5gn - przy przyśpieszeniach ciągłych i drganiach sinusoidalnych o częstotliwośći 5...50 Hz; 10gn - przy wstrząsach. Wysokość eksploatowania: nie więcej niż 2000m n.p.m. Pozycja pracy kaset sterowniczych jest wolna.


KLIMATYCZNE WARUNKI PRACY


Wykonanie Wilgotnośc względna powietrza
% przy temp. oC
Dla klimatu umiarkowanego 50
95
+ 40
+ 20
Dla klimatu tropikalnego i morskiego 75
80
+ 40
+ 35

 

ASORTYMENT KASET STEROWNICZYCH KS


Typ Opis Masa (kg)
KS-1 Jednoczłonowa kaseta sterownicza 0,55
KS-2 Dwuczłonowa kaseta sterownicza 0,78
KS-3 Trójczłonowa kaseta sterownicza 1,03
KS-4 Czteroczłonowa kaseta sterownicza 1,35
KS-5 Pięcioczłonowa kaseta sterownicza 1,62
KS-6 Sześcioczłonowa kaseta sterownicza 1,85
KS-7 Siedmioczłonowa kaseta sterownicza 2,25


Uwaga!


Podane masy dotyczące kaset z członami jednostopniowymi bez zamka patentowego.
Do podanej masy należy dodać:
- 0,02kg dla każdego członu dwustopniowego oraz członu sterowanego dwoma łącznikami miniaturowymi
- 0,05kg dla zamka patentowego z 1 łącznikiem typu LM - 1
- 0,065kg dla zamka patentowego z 2 łącznikami typu LM - 1