Graficzne symbole oznaczeń KS

GRAFICZNE SYMBOLE OZNACZEŃ PRZYCISKÓW STEROWNICZYCH I LAMPEK SYGNALIZACYJNYCH


CZŁONY SYGNALIZACYJNE
Lampka sygnalizacyjna żarówkowa
Lampka sygnalizacyjna diodowa
Przycisk sygnału dźwiękowego
CZŁONY START-STOP WYŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO I STERUJĄCE
Wyłącznik główny START
STOP
Przycisk dłoniowy
Przycisk sterowniczy awaryjny (dłoniowy ryglowany)
Przycisk z napędem pokrętnym zamkowym
Przycisk z napędem pokrętnym
CZŁONY STEROWNICZE
Sterowanie Jedna prędkośc sterowania
- przyciski jednostopniowe
Dwie prędkości sterowania
- przyciski dwustopniowe
Powoli Szybko
Mechanizm podnoszenia W górę
W dół
Mechanizm jazdy mostu W prawo
W lewo
Mechanizm jazdy wózkiem W przód
W tył
Mechanizm zmiany wysięgu Większy
Mniejszy
Mechanizm obrotowy W prawo
W lewo