Części zamienne KS  Nazwa części Numer kodowy zamówienia Masa (kg)
Łącznik miniaturowy typu MP0 - B WO-59-191 01 K* 0,016
Zawleczka do MP0 - B W0 - 63.00.26 0,0001
Korpus kompletny członu kasety WO - 513 XX K 0,145
Dławnica - uszczelka TK - 61.10.01 0,047
Zespół pokrywy górnej WO - 61.10.00B 0,1181
Zespól pokrywy dolnej bez zamka WO - 63.00.01A 0,1181
Zespół pokrywy dolnej z osłoną klucza WO-63.10.00 A 0,130
Uszczelka członu korpusu WO - 16 - 012102 0,025
Pasek zaciskowy z zaślepkami TK - 610015 0,0018
Osłona wskaźnika TK - 612103 0,0005
Gumowa uszczelka przycisku TK - 612101 0,0046

Uwaga!
* w zamówieniu zamiast K należy podać cyfrę określającą rodzja wykonania dla klimatu umiarkowanego: 2; tropikalnego: 6
- w zamówieniu zamiast XX nalezy podać cyfry zgodnie z tu kliknij.