Rodzaje łączników krzywkowych


  Rodzaj Opis Gabaryty
(powiększ, klikając w rysunek)
łączniki krzywkowe S...J

Łącznik krzywkowy z pokrętłem bez płyty czołowej

łączniki krzywkowe
łączniki krzywkowe S...JD Łącznik krzywkowy z pokrętłem i płytą czołową łączniki krzywkowe
łączniki krzywkowe S...JU


Łącznik krzywkowy z możliwością zamknięcia na trzy kłódki ( O 5-8 mm ) - do zastosowań jako wyłącznik główny lub wyłącznik awaryjny


łączniki krzywkowe
łączniki krzywkowe S...JZ Łącznik krzywkowy z pozycją zero (lub inną wymaganą pozycją) blokowaną za pomocą zamka łączniki krzywkowe
łączniki krzywkowe S...JV


Łącznik krzywkowy z jedną lub dwoma pozycjami powrotnymi posiadający także inne pozycje
- maksymalny możliwy kąt powrotu 120°
- przy określaniu łącznika, jest wymagane określenie (łącznik z dwoma lub więcej pozycjami) pozycji powrotnych oraz blokowanych, dla przykładu łącznik z pozycjami 0-1-2 powracający z pozycji 2 do 1 jest oznaczany V2-A1


łączniki krzywkowe
łączniki krzywkowe S...JG Łącznik krzywkowy z uszczelnieniem do IP65 łączniki krzywkowe
łączniki krzywkowe S...JDG Łącznik krzywkowy z płytą czołowa i uszczelnieniem do IP 65 łączniki krzywkowe
łączniki krzywkowe S...JR


Centralny montaż łącznika w otworze O 22 mm, JGR: JR + uszczelnienie G
- przełączanie łącznika za pomocą pokrętła


łączniki krzywkowe
łączniki krzywkowe S...JK


Centralny montaż łącznika w otworze O 22 mm, mechanizm szybkiego mocowania
- przełączanie łącznika za pomocą klucza


łączniki krzywkowe
łączniki krzywkowe S...JO Łącznik krzywkowy z tylnym mocowaniem z pokrętłem na panelu łączniki krzywkowe
łączniki krzywkowe S...JLS


Łącznik krzywkowy z adapterem do mocowania na szynie TH 35-7,5
- wykonanie JL z pokrętłem i bez tabliczki czołowej


łączniki krzywkowe
łączniki krzywkowe S...JLD


Łącznik krzywkowy z adapterem do mocowania na szynie TH 35-7,5
- wykonanie JL z pokrętłem i bez tabliczki czołowej


łączniki krzywkowe
łączniki krzywkowe S...JBD


Łącznik krzywkowy z tylnym mocowaniem - z pokrętłem i tabliczką czołową na drzwiach -wykonanie JB z pokrętłem i bez tabliczki czołowej
- możliwość innej długości ośki
- długość T wg zamówienia


łączniki krzywkowe
łączniki krzywkowe S...JBU


Łącznik krzywkowy z tylnym mocowaniem z pokrętłem na drzwiach zamykanym na kłódkę
- wykonanie JB - pokrętło nie zamykane
- możliwość innej długości ośki
- długość T wg. zamówienia


łączniki krzywkowe
łączniki krzywkowe S...JBZ


Łącznik krzywkowy z tylnym mocowaniem z zamkiem blokującym obrót pokrętła
- wykonanie JB z pokrętłem bez zamka
- możliwość innej długości ośki
- długość T wg. Zamówienia


łączniki krzywkowe
łączniki krzywkowe S...JP


Łącznik krzywkowy w obudowie IP65
- mocowanie do pokrywy:
- 2 śrubami M4 (S 10, 16, 25 J)
- 2 śrubami M5 (S 32, 63, 100 J)
- zawiera dwa dławiki kablowe o rozmiarach: Pg16 dla S10J i S16J, Pg21 dla S25J i S32J oraz Pg29 dla S63J i S100J


łączniki krzywkowe
łączniki krzywkowe S...JPU


Łącznik krzywkowy w obudowie z możliwością zamknięcia na trzy kłódki IP65
Łącznik krzywkowy z zamkiem patentowym oznaczenie S ... JPZ
Łącznik krzywkowy z zamkiem patentowym i płytą czołową oznaczenie S ... JZ
- mocowanie łącznika na drzwiach: 2 śrubami M4 (S 10, 16, 25 J); 2 śrubami M5 (S 32, 63, 100 J)
- zawiera dwa dławiki kablowe o rozmiarach: Pg16 dla S10J i S16J, Pg21 dla S25J i S32J oraz Pg29 dla S63J i S100J


łączniki krzywkowe
łączniki krzywkowe S...JPD


Łącznik krzywkowy w obudowie z tabliczką czołową - IP65
- mocowanie do pokrywy: - 2 śrubami M4 (S 10, 16, 25 J);
- 2 śrubami M5 (S 32, 63, 100 J)
- zawiera dwa dławiki kablowe o rozmiarach: Pg16 dla S10J i S16J, Pg21 dla S25J i S32J oraz Pg29 dla S63J i S100J


łączniki krzywkowe
łączniki krzywkowe S 160 JPD, JPU, JPZ


Łącznik krzywkowy w obudowie z tworzywa sztucznego z płytą czołową (JPD), z pokrętłem zamykanym na trzy kłódki (JPU), z zamkiem patentowym (JPZ) IP65 -łączniki posiadające do trzech komór łączeniowych umieszczane są w obudowach JP (wymiary 280x160x165 mm) - łączniki z czterema i więcej komorami stykowymi umieszczane są w obudowach VMS 32 (wymiary 320x220x180 mm, wysokość obudowy może być zwiększana według potrzeb poprzez dodanie modu­łów o wysokości 75 mm) - dwie dławnice kablowe Pg 36 znajdują się w komplecie


łączniki krzywkowe