Dane techniczne

Lampki sygnalizacyjne Ø30 typu NEF30-L, NEF30LD i D30 (korpusy metalowe) montuje się w znormalizowanych otworach Ø30,5mm, które są zrobione w pulpitach, tablicach sterowniczo-sygnalizacyjnych albo bezpośrednio w korpusach urządzeń oraz maszyn.

Urządzenia te można stosować w różnych strefach klimatycznych. Położenie może być dowolne, stosowanie pod zadaszeniem w warunkach środowiska przemysłowego (stopień zanieczyszczenia 2).

Ze względu na typ elementu świecącego można je podzielić na lampki:
- żarówkowe,
- z diodami świecącymi (LED)

Lampki sygnalizacyjne są dostarczane zgodnie z zamówieniami klientów jako artykuły kompletne.

DANE TECHNICZNE

PARAMETR WARTOŚĆ
Znamionowe napięcie izolacji Ui 250V
Napięcie znamionowe Ue różne
Rodzaj elementu świecącego żarówka
- BA7s max 2W
- BA9s max 3W

Uniwersalny moduł diodowy
Diody LED BA9s
Światłość lampek
- żarówkowych
- diodowych

100...400 mcd
1000 mcd
Częstotliwość błyskania lampek błyskających 1,4 - 2,8Hz
Moc lampki z rezystorem max 8W
Stopień ochrony
- część nadpulpitowa

- część podpulpitowa
podano przy każdym typie lampki

NEF30-L, NEF30LD: IP20
D30: IP00
Maksymalna grubość pulpitu 6mm
Temperatura otoczenia dla wykonania N/2: -15...+30oC
W/3: -30...+50oC
Rodzaj pracy: - dla lampek żarówkowych

- dla lampek diodowych
nieciągła (dopuszcza się pracę ciągłą dla żarówek o mocy do 2W )

2W
Przekroje przewodów przyłączeniowych 1x lub 2x LY
0,75 - 1,5 mm2
1x lub 2x DY
1 - 1,5 mm2
Wyrób zgodny z normą IEC 60947-5-1

Uwaga:
Podczas stosowania lampek sygnalizacyjnych diodowych, które są podłączone za pomocą długich przewodów, może wystąpić zjawisko ich świecenia bez podania napięcia. Jest to wynikiem indukowania się napięcia w długich przewodach, które biegną w pobliżu innych przewodów przewodzących prąd. W celu uniknięcia tego zjawiska należy odłączyć oba zaciski urządzenia.