Informacje ogólne LK

PRZEZNACZENIE ŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH SERII LK


Łączniki krańcowe są to łączniki sterowane przez odpowiedni element napędowy. Położenie i prędkość ruchu styków ruchomych oraz czas przełączania ich uzależnione są od położenia i prędkości przesuwu elementu sterującego działającego na popychacz odpowiednią siłą, powodującą zwieranie względnie rozwieranie odpowiednich styków łącznika. Układ styków ruchomych jest niestabilny, tzn. że po ustąpieniu siły działającej na popychacz styki ruchome samoczynnie powracają do położenia wyjściowego. Łączniki krańcowe przeznaczone są do stosowania w zautomatyzowanych układach napędowych oraz obwodach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych prądu przemiennego i stałego.

 

BUDOWA I DZIAŁANIE


W łącznikach serii LK-1 i LK-2 bez obudowy wewnątrz korpusu wykonanego z tworzywa sztucznego znajdują się styki ruchome zwierne i rozwierne. Zaciski przyłączeniowe tych łączników umożliwiają podłączenie przewodów zasilających o przekroju 1,5...4,0mm2 dla przewodów jednodrutowych i 1,0...2,5mm2 dla przewodów wielodrutowych.
W łącznikach serii LK-10 i LK-20 styki ruchome zwierne i rozwierne wraz z korpusem umieszczone są w metalowej obudowie zapewniającej stopień ochrony styków IP 56. Zaciski przyłączeniowe tego typu łączników umożliwiają podłączenie przewodów zasilających o przekroju 1,5...4,0mm2 dla przewodów jednodrutowych i 1,0...2,5mm2 dla przewodów wielodrutowych. Łączniki wyposażone są w dodatkowy styk ochronny umieszczony wewnątrz obudowy metalowej.


MONTAŻ

Łączniki typu LK-1 i LK-2 są montowane do podłoża za pomocą czterech wkrętów typu M4, natomiast łączniki LK-10 i LK-20 tylko za pomocą dwóch wkrętów typu M4.


NOWOŚĆ!

WYŁĄCZNIKI I PRZEŁĄCZNIKI LINKOWE LK-30 i LK-40

wyłącznik linkowy LK-30

PRZEZNACZENIE WYŁĄCZNIKÓW I  PRZEŁĄCZNIKÓW LINKOWYCH SERII LK


Wyłączniki linkowe typu LK-30 umożliwiają zatrzymanie urządzenia, z którym współpracują i spełniają założenia normy PN-EN 60947-5-1. Minimalna długość linki wynosi 2m, a maksymalna - 25m, natomiast inne długości zależą od temperatury otoczenia (rys.1).

 

 

 

Przełączniki linkowe powrotne typu LK-40 umożliwiają przełączenie zestyków za pomocą zamocowanej do pierścienia mocującego linki i spełniają założenia normy PN-EN 60947-5-1.

 

BUDOWA I DZIAŁANIE


W wyłącznikach linkowych LK-30 styki ruchome zwierne i rozwierne wraz z korpusem umieszczone są w metalowej obudowie zapewniającej stopień ochrony IP56. Zaciski przyłączeniowe umożliwiają podłączenie przewodów zasilających o przekrojach podanych w tabeli z danymi technicznymi. Wyłączniki linkowe wyposażone są w dodatkowy styk ochronny, umieszczony wewnątrz obudowy metalowej.


Kompletny wyłącznik linkowy składa się z wyłącznika wraz ze śrubą rzymską i kauszą (1), sprężyny z łańcuszkiem, kauszą i pierścieniem (2), linki o średnicy drutu wraz z otuliną 3 (3) oraz przelotek (4) w przypadku długości linki ponad 3m. Wszystkie te detale są dostępne do zakupu oddzielnie.


W przełącznikach linkowych powrotnych LK-40 styki ruchome zwierne i rozwierne wraz z korpusem umieszczone są w metalowej obudowie zapewniającej stopień ochrony IP56. Zaciski przyłączeniowe umożliwiają podłączenie przewodów zasilających o przekrojach podanych w tabeli z danymi technicznymi. Przełączniki linkowe powrotne wyposażone są w dodatkowy styk ochronny, umieszczony wewnątrz obudowy metalowej.


 

MONTAŻ

 

Linkę o długości zgodnej z rys.1, należy zamontować zgodnie z dołączoną instrukcją. Schematy montażu przedstawiono na rys. 2 oraz rys. 3.

 

 

Rys. 2 Wyłącznik linkowy z linką bez przeplotek.

 

 

 

W celu przygotowania wyłącznika linkowego do pracy, należy za pomocą śruby rzymskiej naciągnąć linkę, uprzednio połączoną z pierścieniem wyłącznika, aż do uzyskania odpowiedniego naciągu linki (rysa na trzpieniu z pierścieniem powinna przylegać do powierzchni przykrywki, z której wystaje, a linka powinna być naprężona do położenia równoległego względem trzpienia). Tak przygotowany wyłącznik jest gotowy do pracy. W celu uruchomienia wyłącznika, należy pociągnąć linkę z odpowiednią siłą do oporu, co spowoduje przestawienie styków oraz zablokowanie wyłącznika w pozycji zadziałania. Aby ponownie przygotować wyłącznik linkowy do pracy, należy go zresetować poprzez pociągnięcie za niebieski rygiel i ponowić powyższe czynności.


Przełącznik linkowy powrotny LK-40 należy zamontować do trwałego podłoża za pomocą dwóch wkrętów M4 w dowolnej pozycji, z tym że zamocowana do niego linka nie powinna być odchylona od osi wzdłużnej przełącznika o więcej niż 15 i wraz z dołączonym oprzyrządowaniem (np. rączką) nie powinna wywierać wstępnie siły większej niż 75N.