Dane techniczne LK


PARAMETR 

WARTOŚĆ

znamionowe napięcie izolacji Ui 500V
znamionowe napięcie łączeniowe Ue 500V AC
220V DC
znamionowy prąd ciągły IU 16A
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 6kV
typ i największe wartości danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego przed skutkami działania prądów zwarciowych

wkładka topikowa

gG 16A

znamionowe prądy łączeniowe Ie:
AC15 - Ue500V
DC13 - Ue220V

4A
0,5A

trwałość mechaniczna (cykli)

- LK-30

- LK-40

3x106

0,8x105

0,35x105

trwałość łączeniowa (łączeń)
AC15 - Ue=500V Ie=4A
DC13 - Ue=220V Ie=0,5A

- LK-30

- LK-40

7x105
1x105

0,8x105

0,35x105

prąd ograniczony wytrzymywany 1000A

siła do przestawienia max [N]:
- LK-1, LK-2
- LK-10, LK-20

- LK-30, LK-40

siła do odryglowania LK-30


14,7N
23N

165N

110N

znamionowa częstość łączeń na godzinę 300 ł/h
przekroje przewodów
- wielodrutowych
- jednodrutowych

1,0...2,5 mm2
1,5...4 mm2

prędkość elementu napędowego

(nie dotyczy LK-30 i LK-40)

0,1...5 m/s

minimalna droga otwierania skutecznego

LK-30, LK-40

4,3 mm

maksymalna droga (z uwzględnieniem drogi końcowej)

LK-30, LK-40

6,5 mm
temperatura otoczenia -25...+40oC

stopień ochrony:
- korpus łącznika:
- LK-1, LK-2
- LK-10, LK-20
- zaciski:
- LK-1, LK-2
- LK-10, LK-20

- LK-30, LK-40IP 00
IP 56

IP 00
IP 56

IP 56

Wyrób zgodny z normą IEC 60947-5-1

 

Łączniki serii LK przystosowane są do pracy w otoczeniu wolnym od przewodzących prąd, palnych, wybuchowych lub chemicznie czynnych gazów i par. Wysokość instalowania: do 2000 m n.p.m. Pozycja pracy dowolna.

Wykonanie Wilgotność względna powietrza
[%] Przy temperaturze [K]
Dla klimatu umiarkowanego
50
90

+313
+293
Dla klimatu tropikalnego i morskiego
50-70
100

+313
+303