Rodzaje łączników LK

ŁĄCZNIKI KRANCOWE BEZ OBUDOWY


  Typ łącznika Opis Wykonanie klimatyczne Nr katalogowy Masa (kg)
łączniki krańcowe LK-1


Łącznik krańcowy rozwierno-zwierny1)


standard 59-391 012 0,052
morskie 59-391 016
łączniki krańcowe LK-1R


Łącznik krańcowy rozwierno-zwierny1) z popychaczem i rolką równoległą do płaszczyzny mocowania


standard 59-391 032 0,055
morskie 59-391 036
łączniki krańcowe LK-1RK


Łącznik krańcowy rozwierno-zwierny1) z popychaczem i rolką, której oś jest prostopadła do płaszczyzny mocowania


standard 59-391 052 0,055
morskie 59-391 056
łączniki krańcowe LK-2


Łącznik krańcowy zwierno-rozwierny1)


standard 59-391 022 0,052
morskie 59-391 026
łączniki krańcowe LK-2R


Łącznik krańcowy zwierno-rozwierny1) z popychaczem i rolką, równoległą do płaszczyzny mocowania


standard 59-391 042 0,055
morskie 59-391 046
łączniki krańcowe LK-2RK


Łącznik krańcowy zwierno-rozwierny1) z popychaczem i rolką, prostopadłą do płaszczyzny mocowania


standard 59-391 062 0,055
morskie 59-391 066


ŁĄCZNIKI KRAŃCOWE W OBUDOWIE METALOWEJ

łączniki krańcowe

LK-10


Łącznik krańcowy rozwierno-zwierny1)


standard 59-351 012 0,225
morskie 59-351 016
łączniki krańcowe LK-10R


Łącznik krańcowy rozwierno-zwierny1) z popychaczem i rolką


standard 59-351 032 0,228
morskie 59-351 036
łączniki krańcowe LK-20


Łącznik krańcowy zwierno-rozwierny1)


standard 59-351 022 0,225
morskie 59-351 026
łączniki krańcowe LK-20R


Łącznik krańcowy zwierno-rozwierny1) z popychaczem i rolką


standard 59-351 042 0,228
morskie 59-351 046
LK-30

LK-30

NOWOŚĆ

Wyłącznik linkowy

z blokadą mechaniczną

standard

 

morskie

59-353 012

 

59-353 016

0,226
LK-40

LK-40

NOWOŚĆ

Wyłącznik linkowy

bez blokady mechanicznej

standard

 

morskie

59-354 012

 

59-354 016

0,226


1) Rozróżnia się zestyki, w których występuje ścisła zależność kolejności ich przełączania w funkcji drogi przemieszczenia elementu napędowego. W przypadku styku rozwierno-zwiernego (nienakładkowego) podczas przemieszczenia się elementu napędowego, najpierw rozwarciu ulega styk rozwierny, a po dalszym przemieszczeniu zwarciu ulega styk zwierny. Istnieje strefa, w której oba styki są rozwarte. Styk zwierno-rozwierny (nakładkowy) działa w taki sposób, że w trakcie przemieszczenia się elementu napędowego najpierw zwarciu ulega styk zwierny. Na pewnym odcinku drogi elementu napędowego oba styki są zwarte.