Informacje ogólne LM

PREZNACZENIE ŁĄCZNIKÓW LM


Miniaturowe łączniki pozycyjne (drogowe) są przeznaczone do pracy w różnych obwodach pomocniczych układów sterowniczyh, sygnalizacyjnych, pomiarowych i kontrolnych. Na wybór właściwej odmiany łącznika pozycyjnego mają wpływ następujące czynniki:
- miejsce zainstalowania (wymagany stopień ochrony)
- kształt i sposób przemieszczania się elementów sterujących łącznikiem
- parametry elektryczne obwodu
- parametry mechaniczne łącznika


Miniaturowe łączniki pozycyjne LM posiadają dwa wykonania klimatyczne:
- standardowe - dla klimatu umiarkowanego 2
- specjalne - dla klimatu morskiego i tropikalnego 6


BUDOWA I DZIAŁANIE


Każdy łącznik pozycyjny składa się z części napędowej oraz członu łączeniowego zestykowego. Napędy mogą mieć wykonanie podstawowe, dźwigniowe, teleskopowe lub popychaczowe. Człon zestykowy zawiera zestyk przełączny (r+z) (LM-1B (rozwierny)). Zestyki łączników są zestykami o działaniu skokowym (migowym). Określenie charakterystycznych położeń i odcinków drogi elementów napędowych oraz sił potrzebnych do przestawienia styków łącznika przedstawia poniższy rysunek.


CHARAKTERYSTYCZNE POŁOŻENIA, SIŁY I DROGI ELEMENTU NAPĘDOWEGO


blad

 

Objaśnienia:


PA - położenie po przestawieniu łącznika
FC - siła do przestawienia
FR - siła do przestawienia powrotnego
FT - siła po przestawieniu
FCT - siła po przestawieniu całkowitym
CA - droga do przestawienia
CTR - droga eksploatacyjna
CD - droga różnicowa
CRA - droga po przestawieniu
CT - droga całkowita