Rodzaje łączników MP0

ŁĄCZNIKI PODSTAWOWE I SPECJALNE MP0


  Typ łącznika Siły i drogi Wykonanie klimatyczne Nr katalogowy Masa (kg)
FC
max
CA
max
CT
max
CD
max
Łączniki podstawowe
łączniki krańcowe MP 0 4 1,8 2,1 0,7 standard 59-192 002 0,0064
morskie 59-192 006
                 
   
łączniki krańcowe MP 0-B* 4,5 - - - standard 59-191 012 0,016
morskie 59-191 016
* łącznik MP 0-B stosowany jest w kasetach sterowniczych typu KS
Łączniki specjalne ze zmniejszoną siłą do przestawienia
łączniki krańcowe MP 0-S 3,2 1,8 2,1 0,7 standard 59-196 002 0,016
morskie 59-196 006

 

ŁĄCZNIKI Z NAPĘDAMI DŹWIGNIOWYMI (PRAWYM, LEWYM)


  Typ łącznika Siły i drogi Wykonanie klimatyczne Nr katalogowy Masa (kg)
FC
max
CA
max
CT
max
Łączniki z dźwignią prawą
łączniki krańcowe Mp 0-1 3 6,5 7,5 standard 59-182 012 0,016
morskie 59-182 016
Łączniki z dźwignią lewą
łączniki krańcowe MP 0-1L 3 6,5 7,5 standard 59-182 022 0,016
morskie 59-182 026
Łączniki z dźwignią prawą i rolką
łączniki krańcowe MP 0-1R 3 6,5 7,5 standard 59-182 032 0,017
morskie 59-182 036
Łączniki z dźwignią lewą i rolką
łączniki krańcowe MP 0-1RL 3 6,5 7,5 standard 59-182 042 0,017
morskie 59-182 046

 

ŁĄCZNIKI Z NAPĘDAMI TELESKOPOWYMI I DŹWIGNIOWYMI


  Typ łącznika Siły i drogi Wykonanie klimatyczne Nr katalogowy Masa (kg)
FC
max
CA
max
CT
max
Łączniki z napędem teleskopowym
łączniki krańcowe MP 0-2 13 4 6 standard 59-182 082 0,036
morskie 59-182 086
Łączniki z napędem teleskopowym i dźwignią z rolką
łączniki krańcowe MP 0-3 9 6,5 11 standard 59-182 092 0,055
morskie 59-182 096
Łączniki z napędem teleskopowym i dźwignią łamaną z rolką
łączniki krańcowe MP 0-3W 9 6,5 11 standard 59-182 102 0,064
morskie 59-182 106


ŁĄCZNIKI MP 0 W OBUDOWIE


  Typ łącznika Siły i drogi Wykonanie klimatyczne Nr katalogowy Masa (kg)
FC
max
CA
max
CT
max
Łączniki w obudowie z napędem teleskopowym
łączniki krańcowe MP 0-4 13 4 6 standard 59-152 012 0,094
morskie 59-152 016
Łączniki w obudowie z napędem teleskopowym i dźwignią z rolką
łączniki krańcowe MP 0-5 9 6,5 11 standard 59-152 022 0,115
morskie 59-152 026
Łączniki w obudowie z napędem teleskopowym i dźwignią łamaną z rolką
łączniki krańcowe MP 0-5W 9 6,5 11 standard 59-152 032 0,123
morskie 59-152 036