Informacje ogólne NEF22

Przeznaczenie budowa, montażNapędy sterownicze typu NEF22 z korpusami wykonanymi z tworzywa, są przeznaczone do wbudowania w znormalizowane otwory Ø22,5 mm wykonane w różnego rodzaju urządzeniach sterowniczo-sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Są one przeznaczone do współpracy z członami łączeniowymi EF22GX i EF22GY produkowanymi przez SN Promet.


Napędy NEF22 składają się z:

     - członu napędowego zwanego napędem przycisku
     - członu pośredniego zwanego korpusem pośrednim

Napędy podświetlane zawierają dodatkowo element podświetlający przymocowany do członu pośredniego.

Korpus napędu wraz z uszczelką wkłada się do otworu montażowego od strony czołowej pulpitu, nakręca się do oporu nakrętkę mocującą pod pulpitem, a następnie łączy człon napędowy z korpusem pośrednim.

Kompletny przycisk NEF22 składa się z:

    - napędu typu NEF22
   - 1 - 6 elementów łączeniowych typu EF22G, zamawianych oddzielnie (w przypadku przycisków     podświetlanych maksymalnie 4 elementy łączeniowe)
     - uniwersalnego bloku podświetlającego EF22L w przypadku przycisków podświetlanych.