Elementy łączeniowe EF22G

PRZEZNACZENIE, BUDOWA, MONTAŻ

 

  • Elementy łączeniowe typu EF22G są przeznaczone dla serii przycisków sterowniczych NEF22
  • Element łączeniowy EF22GX posiada jeden zestyk zwierny, EF22GY jeden zestyk rozwierny
  • Korpus członu łączeniowego posiada dwa zaczepy montażowe (stały i ruchomy)
  • Element łączeniowy EF22GY spełnia wymagania otwierania skutecznego


DANE TECHNICZNE


Znamionowe napięcie izolacji Ui 500V
Znamionowy prąd cieplny Ith 10A
Znamionowe napięcia i prądy łączeniowe w kategoriach użytkowania
(Ue/Ie)
AC 15 - 230V/6A, 400V/4A
DC 13 - 110V/1A, 220V/0,25A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp 4kV
Typ i największa wartość zabezpieczenia przed skutkami działania prądów zwarciowych gG 6A
Stopień zanieczyszczenia środowiska 2
Przekroje przewodów przyłączeniowych 1 lub 2 x LY
0,75 - 1,5 mm2
1 lub 2 x DY
1,0 - 1,5 mm2
Droga otwierania skutecznego 1) 3mm
Droga całkowita1) 4,7mm
Siła otwierania skutecznego1) 1,7N

1) Wielkości związane z otwieraniem skutecznym dla elementów łączeniowych rozwiernych EFG22Y

Wyrób zgodny z normą PN-EN 60947-5-1Element łączeniowy EF22G
EF22X EF22Y
EF22GX EF22GY


WYMIARY GABARYTOWE

Wymiary

Wymiary