Informacje ogólne NEF30

Produkt nominowany do Godła "TERAZ POLSKA"


PRZEZNACZENIE, BUDOWA, MONTAŻ


Przyciski sterownicze typu NEF30 z korpusami metalowymi, są przeznaczone do wbudowania w znormalizowane otwory Ø30,5 mm wykonane w pulpitach, tablicach sterowniczo-sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Są one produkowane w dwóch wykonaniach klimatycznych N2 oraz W3. Przyciski typu NEF30 mają budowę członową.

Każdy przycisk składa się z:

  • członu napedowego zwanego napędem przycisku
  • członu łączeniowego składającego się z jednego, dwóch lub trzech łączników przymocowanych do napędu.


Przyciski podświetlane zawierają dodatkowo element podświetlający przymocowany do napędu.

Montaż przycisków NEF30 odbywa się za pomocą nakrętek mocujących, bez konieczności rozdzielenia napędu i łączników.

Korpus przycisku wkłada się do otworu montażowego od spodu pulpitu, zakłada się pierścień uszczelniający, nakręca się do oporu ozdobną, niklowaną nakrętkę oporową, a następnie dokręca się nakrętkę mocującą pod pulpitem.

Przyciski podświetlane mają dodatkową nakrętkę płaską pod stożkową nakrętką oporową. Umożliwia to wymianę żarówek po odkręceniu nakrętki oporowej.

Przyciski sterownicze są dostarczane jako wyroby kompletne wraz z elementami łączeniowymi zgodnie z zamówieniami.