Przyciski powrotno-pokrętne NEF30


  Rodzaj IP Oznaczenie Kolor guzika Masa (kg)
NEF30 WR 0 - I
kąt obrotu pokrętła 90o
55

NEF30 - WR


0,1


Uruchomienie przycisku może odbywać się przez przyciśnięcie lub przekręcenie guzika. Po zwolnieniu nacisku na guzik następuje jego samoczynny powrót do pozycji niewymuszonej. Po obróceniu o kąt 90o w prawo guzik pozostaje w pozycji wymuszonej. Odblokowanie dokonuje się przez obrót w lewo do pozycji niewymuszonej.