Dane techniczne


PARAMETR NAPĘD WARTOŚĆ
Znamionowe napięcie izolacji Ui   500V
Znamionowy prąd cieplny Ith   10A
Znamionowe prądy łączeniowe w kategoriach użytkowania Ie NEF30, NEF22, NEF30W:
AC15 - Ue 230V/400V
DC 13 - Ue 110V/220V

NEF, N:
AC 15 - Ue 230V/400V/500V
DC 13 - U 24V/110V/220V

6A/4A
1A/0,25A6A/4A/2,5A
4A/1A/0,25A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane   2500V
Prąd ograniczony wytrzymywany   1000A
Stopień zanieczyszczenia środowiska   2
Stopień ochrony napędów przycisków NEF, NEF30, NEF30W, NEF30WK
N...-1U
NEF30-U, NEF30W-U
NEF30WK-U
NEF22
N...-1
IP55

IP65

IP55
IP30
Stopień ochrony części podpulpitowej NEF30, NEF30W, NEF30WK, NEF22
N, NEF
IP 20
IP 00
Trwałość mechaniczna

- dla przycisków z napędami powrotnymi- dla przycisków z napędami ryglowanymi


NEF22

N, NEF
NEF30, NEF30W, NEF30WK

NEF-DR, NEF30-DR,
NEF30W-DR, NEF30WK-DR


105
1,2 x 106
3 x 106

105
Znamionowa częstość łączeń

- dla przycisków powrotnych

- dla przycisków ryglowanych
 

600 ł/h

12 ł/h
Przekroje przewodów przyłączeniowych   1x lub 2x LY
0,75 - 1,5 mm2
1x lub 2x DY
1 - 1,5 mm2
Znamionowe napięcie izolacji transformatora   250V
Znamionowe napięcie transformatora   230V/24V
lub
110V/24V
Znamionowa moc transformatora   2W
Położenie pracy   dowolne
Temperatura pracy dla wykonania N/2
W/3
-15oC...+30oC
-40oC...+50oC
Wyrób zgodny z normą IEC 60947-5-1