Dane techniczne


PARAMETR   WARTOŚĆ
Znamionowe napięcie izolacji Ui   500V
Znamionowy prąd cieplny Ith   10A
Znamionowe prądy łączeniowe w kategoriach użytkowania Ie
AC15 - U230V/400V
DC 13 - Ue110V/220V

6A/4A


1A/0,25A

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane   4000V
Prąd ograniczony wytrzymywany   1000A
Stopień zanieczyszczenia środowiska   2
Stopien ochrony napędów przycisków   IP55, IP65, IP40
Stopień ochrony części podpulpitowej   IP 20
Trwałośc mechaniczna
- dla napędów powrotnych
- dla napędów pokrętnych, zamkowych i rygowanych
106
0,7 x 105
Znamionowa częstość łączeń   600 ł/h
Przekroje przewodów przyłączeniowych   1x lub 2x LY
0,75 - 1,5 mm2
1x lub 2x DY
1 - 1,5 mm2
Typ i największa wartość zabezpieczenia przed skutkami działania prądów zwarciowych   gG 6A
Droga otwierania skutecznego 1)   3 mm
Droga całkowita 1)   4,7 mm
Minimalna siła otwierania skutecznego 1)   1,7 N
Napięcie znamionowe bloku podświetlającego EF22L (Ue)   24-230 V AC/DC
Położenie pracy   dowolne
Temperatura pracy dla wykonania   -30oC...+50oC

Wyrób zgodny z normą PN-EN 60947-5-1

Napędy dłoniowe ryglowane awaryjne spełniają wymagania normy PN-EN 60947-5-5

1) Wielkości związane z otwieraniem skutecznym dla elementów łączeniowych rozwiernych (1NC).