Informacje ogólne NEK22M

PRZEZNACZENIE, BUDOWA, MONTAŻ

 

Napędy sterownicze typu NEK22M z korpusami metalowymi są przeznaczone do wbudowania w znormalizowane otwory Ø22,5 mm wykonane w różnego rodzaju urządzeniach sterowniczo-sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Są one przeznaczone do współpracy z członami łączeniowymi EF22GX i EF22GY produkowanymi przez SN PROMET oraz z blokiem podświetlającym EF22L.

 

Napędy NEK22M składają się z:

 

  • członu napędowego zwanego napędem przycisku
  • członu pośredniego zwanego korpusem pośrednim

 

Napędy podświetlane zawierają dodatkowo element podświetlający przymocowany do członu pośredniego.

 

Korpus napędu wraz z uszczelką wkłada się do otworu montażowego od strony czołowej pulpitu, nakręca się do oporu nakrętkę mocującą pod pulpitem, a następnie łączy człon napędowy z korpusem pośrednim.

 

Kompletny przycisk NEK22M składa się z:

  • napędu typu NEK22M
  • 1 - 6 elementów łączeniowych typu EF22G, zamawianych oddzielnie (w przypadku przycisków podświetlanych maksymalnie 4 elementy łączeniowe)
  • uniwersalnego bloku podświetlającego EF22L w przypadku przycisków podświetlanych.