Napędy zamkowe NEK22M  Rodzaj IP Oznaczenie Masa (g)
przyciski sterownicze 0 - I
stabilny, kąt obrotu pokrętła 60o
40 NEK22M - Za 79,0
0 < -- I
niestabilny, kąt obrotu pokrętła 60o
40 NEK22M - Zb 79,0
I - 0 - II
stabilny, kąt obrotu pokrętła 2x45o,
zestyki łącznika przełączane są oddzielnie
40 NEK22M - Zc 79,0
I - 0 < -- II
poz. I stabilna, poz. II niestabilna,
kąt obrotu pokrętła 2x45o,
zestyki łącznika są przełączane równocześnie
40 NEK22M - Zd 79,0
I -- > 0 < -- II
niestabilny, kąt obrotu pokrętła 2x45o,
zestyki łącznika przełączane są oddzielnie
40 NEK22M - Ze 79,0
I - 0 < -- II
poz. I stabilna, poz. II niestabilna,
kąt obrotu 2x45o,
zestyki łącznika są przełączane oddzielnie
40 NEK22M - Zf 79,0
I --> 0 - II
poz. I niestabilna, poz. II stabilna,
kąt obrotu 2x45o,
zestyki łącznika są przełączane oddzielnie
40 NEK22M - Zg 79,0
0 - I - II
stabilny, kąt obrotu pokrętła 2x45o,
zestyki łącznika są przełączane oddzielnie
40 NEK22M - Zh2
NEK22M - Zh3
79,0
0 - I < -- II
poz. I stabilna, poz. II niestabilna,
kąt obrotu 2x45o,
zestyki łącznika są przełączane oddzielnie
40 NEK22M - Zi2 79,0


Uwaga!


Elementy łączeniowe typu EF22G należy zamawiać osobno.

Cyfra za oznaczeniem (1, 2 lub 3) oznacza liczbę pozycji, w których można wyciągać klucz:
1 – wyjęcie klucza w pozycji 0,
2 – wyjęcie klucza w pozycji 0 i I,
3 – wyjęcie klucza w pozycji 0, I, II.