Dane techniczne 83 132, 83 133 I 83 400

DANE TECHNICZNE


  83 132 83 133 83 400
PARAMETRY WARTOŚĆ
znamionowe napięcie izolacji Ui 250V
znamionowe napięcie łączeniowe Ue
AC-15
DC-13

230V 50...60Hz
220V=
znamionowy prąd ciągły Iu 6A
znamionowe prądy łączeniowe:
- dla łączników dwuprzerwowych
Ie/AC15 Ue230V, 50...60Hz
Ie/DC13 Ue220V=
- dla łączników jednoprzerwowych
IeAC15 Ue230V, 50...60Hz
IeDC13 Ue220V2,5A
0,3A

1,6A
0,16A
prąd znamionowy ograniczony wytrzymywany
przy współpracy z bezpiecznikiem Bi-Wts o prądzie
znamionowym 16A
1000A
trwałość mechaniczna:
- dla łączników dwuprzerwowych, jednoprzerwowych bez dodatkowego napędu
- dla łączników dwuprzerwowych, jednoprzerwowych z dodatkowym napędem

- dla łaczników 83400 i 83401
- dla łączników 83402 i 83403

1x107


0,5x107
9x106
8x106

trwałość łączeniowa
- dla łączników dwuprzerwowych:
AC15
DC13
- dla łaczników jednoprzerwowych
AC15
DC13


85x103
30x103

70x103
70x103
-
Znamionowa częstość łączeń [ł/h] 3600 1200
prędkość elementu napędowego [m/s] 17x10-6...1 -

moment do przestawienia max

- dla łączników 83403


                    0,165 Nm

kąt obrotu do przestawienia

całkowity kąt obrotu

- dla łączników 83403

                          10°

                          70°


przekrój przewodów przyłączeniowych [mm2] 0,75...1,5
Temperatura otoczenia
- dla klimatu umiarkowanego [oC]
-25...+40
stopień ochrony
- korpusu
- końcówek przyłączeniowych

IP 40
IP 00

IP 65
IP 65

Wyrób zgodny z normą IEC 60947-5-1