Rodzaje łączników 83 132, 83 133 i 83 400

ŁĄCZNIKI MINIATUROWE PODSTAWOWE
Typ łącznika Położenie działania Siła do przestawienia Siła do przestawienia powrotnego Dopuszczalna siła napędowa Droga do przestawienia Droga po przestawieniu Droga różnicowa
  PA (mm) FC (N) FR (N) FFC (N) CA (mm) CRA (mm) CD (mm)
83 132
83 133
7,7+0,2 max 1,6 min 0,4 max 10 max 0,7 min 0,3 0,35+0,1
ŁĄCZNIKI MINIATUROWE WYPOSAŻONE W DODATKOWE NAPĘDY
Typ łącznika Długość czynna dźwigni Droga do przestawienia Położenie działania Siła do zadziałania
    CA (mm) max PA (mm) FC (N) max
83 132 54A
83 133 54A
7,7±0,2 1,1 8,2±0,8 1,55
14,75±0,3 2,15 9,5±0,8 0,8
35,75±0,5 5,15 10±1,5 0,34
83 132 54E
83 133 54E
7,5±0,2 1,1 14,7±0,8 1,6
14,1±0,3 2,05 15,6±0,8 0,8
34,4±0,5 5,4 15,6±1,4 0,34
83 132 54K
83 133 54K
9,3±0,3 1,35 14,7±0,8 1,6
15,4±0,3 2,3 15,6±0,8 0,75
35±0,5 5,05 16,1±1,4 0,33
ZESTAWY ŁĄCZNIKOWE
83 132 54A2
83 133 54A2
30±0,5 4,3 10,65±2,8 0,8
83 132 54A3
83 133 54A3
30±0,5 4,3 10,65±2,8 1,2


ŁĄCZNIKI MINIATUROWE PODSTAWOWE 83 132


Ze złoconymi końcówkami przyłączowymi


  Typ Objaśnienie typu Nr katalogowy Masa [g]
łączniki krańcowe 83 132


Z zestykiem przełącznym dwuprzerwowym o tej samej biegunowości, o czterech końcówkach przyłączowych wyprowadzonych prostopadle do osi wzdłużnej elementu napędowego, z tulejkami w otworach mocujących


59-691012 1,9

Ze srebrzonymi końcówkami przyłączowymi

łączniki krańcowe 83 132s


Z zestykiem przełącznym dwuprzerwowym o tej samej biegunowości, o czterech końcówkach przyłączowych wyprowadzonych prostopadle do osi wzdłużnej elementu napędowego, z tulejkami w otworach mocujących


59-691101 1,9


ŁĄCZNIKI MINIATUROWE 83 132 Z NAPĘDEM DODATKOWYM


  Typ łącznika Objaśnienie typu Długość dźwigni Nr katalogowy Masa [g]

Ze złoconymi końcówkami przyłączowymi


łączniki krańcowe 83 132 54 AR-7,7


Łącznik 83 132 sterowany dźwignią płaską


7,7 59-681112 2,1
83 132 54 AR-14,75 14,75 59-681122 2,15
83 132 54 AR-35,75 35,75 59-681132 2,3
łączniki krańcowe 83 132 54 ER-7,5


Łącznik 83 132 sterowany dźwignią płaską z rolką w osi dźwigni


7,5 59-681312 2,3
83 132 54 ER-14,1 14,1 59-681322 2,4
83 132 54 ER-34,4 34,4 59-681332 2,5
łączniki krańcowe 83 132 54 KR-9,3


Łącznik 83 132 sterowany dźwignią płaską z rolką w poprzek osi dźwigni


9,3 59-681512 2,3
83 132 54 KR-15,4 15,4 59-681522 2,4
83 132 54 KR-35,0 35,0 59-681532 2,7

Ze srebrzonymii końcówkami przyłączowymi

łączniki krańcowe 83 132s 54 AR-7,7


Łącznik 83 132s sterowany dźwignią płaską


7,7 59-682711 2,1
83 132s 54 AR-14,75 14,75 59-682721 2,15
83 132s 54 AR-35,75 35,75 59-682731 2,3
łączniki krańcowe 83 132s 54 ER-7,5


Łącznik 83 132 sterowany dźwignią płaską z rolką w osi dźwigni


7,5 59-682911 2,3
83 132s 54 ER-14,1 14,1 59-682921 2,4
83 132s 54 ER-34,4 34,4 59-682931 2,5
łączniki krańcowe 83 132s 54 KR-9,3


Łącznik 83 132 sterowany dźwignią płaską z rolką w poprzek osi dźwigni


9,3 59-684111 2,3
83 132s 54 KR-15,4 15,4 59-684121 2,4
83 132s 54 KR-35,0 35,0 59-684131 2,7

 

ZESTAWY ŁĄCZNIKOWE 83 132


  Typ łącznika Objaśnienie typu Długość dźwigni Nr katalogowy Masa [g]

Ze złoconymi końcówkami przyłączowymi


łączniki krańcowe 83 132 54 A2


Dwa łączniki 83 132 sterowane dźwignią płaską


30 59-601012 5,8
łączniki krańcowe 83 132 54 A3


Trzy łączniki 83 132 sterowane dźwignią płaską


30 59-601032 8,7
Ze srebrzonymi końcówkami przyłączowymi
łączniki krańcowe 83 132s 54 A2


Dwa łączniki 83 132s sterowane dźwignią płaską


30 59-601051 5,8
łączniki krańcowe 83 132s 54 A3


Trzy łączniki 83 132s sterowane dźwignią płaską


30 59-601071 8,7


ŁĄCZNIKI MIANIATUROWE PODSTAWOWE 83 133


  Typ Objaśnienie typu Nr katalogowy Masa [g]

Ze złoconymi końcówkami przyłączowymi


łączniki krańcowe 83 133


Z zestykiem przełącznym dwuprzerwowym o tej samej biegunowości, o czterech końcówkach przyłączowych wyprowadzonych równolegle do osi wzdłużnej elementu napędowego, z tulejkami w otworach mocujących - z lutowniczymi końcówkami przyłączeniowymi L1


59-691022 2,1
83 133 (LO) 83 133 (LO)


Z zestykiem przełącznym dwuprzerwowym, ... - patrz łącznik 83 133 - z końcówkami przyłączeniowymi do obwodów drukowanych LO


59-691032 2,1
Ze srebrzonymi końcówkami przyłączowymi
łączniki krańcowe 83 133s


Z zestykiem przełącznym dwuprzerwowym o tej samej biegunowości, o czterech końcówkach przyłączowych wyprowadzonych równolegle do osi wzdłużnej elementu napędowego, z tulejkami w otworach mocujących, lutowniczymi koncówkami przyłączeniowymi L1


59-691111 2,1
83 133 (LO)s 83 133 (LO)s


Z zestykiem przełącznym dwuprzerwowym, ... - patrz łącznik 83 133s - z końcówkami przyłączeniowymi do obwodów drukowanych LO


59-691091 2,1

 

ŁĄCZNIKI MINIATUROWE 83 133 Z NAPĘDEM DODATKOWYM


  Typ łącznika Objaśnienie typu Długość dźwigni Nr katalogowy Masa [g]

Ze złoconymi końcówkami przyłączowymi


łączniki krańcowe 83 133 54 AR-7,7 Łącznik 83 133 sterowany dźwignią płaską z lutowniczymi końcówkami przyłączeniowymi L1 7,7 59-681212 2,3
łączniki krańcowe 83 133 54 AR-14,75 14,75 59-681222 2,35
łączniki krańcowe 83 133 54 AR-35,75 35,75 59-681232 2,55
łączniki krańcowe 83 133(LO) 54 AR-14,75 Łącznik 83 133 sterowany dźwignią płaską z końcówkami przyłączeniowymi do obwodów drukowanych LO 14,75 59-6860222 2,35
łączniki krańcowe 83 133 54 AR-35,75 35,75 59-6860432 2,55
łączniki krańcowe 83 133 54 ER-7,5


Łącznik 83 133 sterowany dźiwgnią płaską z rolką w osi dźwigni z końcówkami lutowniczymi przyłączeniowymi L1


7,5 59-681412 2,5
83 133 54 ER-14,1 14,1 59-681422 2,6
83 133 54 ER-34,4 34,4 59-681432 2,9
łączniki krańcowe 83 133(LO) 54 ER-14,1


Łącznik 83 133 sterowany dźwignia płaską z rolką w osi dźwigni z końcówkami przyłączeniowymi od obwodów drukowanych LO


14,1 59-6862622 2,6
83 133(LO) 54 ER-34,4 34,4 59-6862732 2,9
łączniki krańcowe 83 133 54 KR-9,3


Łącznik 83 133 sterowany dźwignią płaską z rolką w poprzek osi dźwigni z końcówkami lutowniczymi przyłaczeniowymi L1


9,3 59-681612 2,5
83 133 54 KR-15,4 15,4 59-681622 2,6
83 133 54 KR-35,0 35,0 59-681632 2,9
łączniki krańcowe 83 133 54(LO) KR-15,4


Łącznik 83 133 sterowany dźwignią płaską z rolką w poprzek osi dźwigni z końcówkami przyłączeniowymi do obwodów drukowanych LO


15,4 59-6865022 2,6
Ze srebrzonymi końcówkami przyłączowymi
łączniki krańcowe 83 133s 54 AR-7,7 Łącznik 83 133s sterowany dźwignią płaską z lutowniczymi końcówkami przyłączeniowymi L1 7,7 59-682811 2,3
łączniki krańcowe 83 133s 54 AR-14,75 14,75 59-682821 2,35
83 133s 54 AR 83 133s 54 AR-35,75 35,75 59-682831 2,55
łączniki krańcowe 83 133s(LO) 54 AR-7,7 Łącznik 83 133s sterowany dźwignią płaską z końcówkami przyłączeniowymi do obwodów drukowanych LO 7,7 59-6860511 2,3
83 133s(LO) 54 AR-14,75 14,75 59-6860621 2,35
83 133s(LO) 54 AR-35,75 35,75 59-6860831 2,55
łączniki krańcowe 83 133s 54 ER-7,5


Łącznik 83 133s sterowany dźwignią płaską z rolką w osi dźwigni z końcówkami końcówkami lutowniczymi przyłączeniowymi L1


7,5 59-684011 2,5
83 133s 54 ER-14,1 14,1 59-684021 2,6
83 133s 54 ER-34,4 34,4 59-684031 2,9
łączniki krańcowe 83 133s(LO) 54 ER-14,1


Łącznik 83 133s sterowany dźwignią płaską z rolką w osi dźwigni z końcówkami przyłączeniowymi do obwodów drukowanych LO


14,1 59-6863021 2,6
83 133s(LO) 54 ER-34,4 34,4 59-6863131 2,9
łączniki krańcowe 83 133s 54 KR-9,3


Łączniki 83 133s sterowany dźwignią płaską z rolką w poprzek osi dźwigni z końcówkami przyłaczeniowymi L1


9,3 59-684211 2,5
83 133s 54 KR-15,4 15,4 59-684221 2,6
83 133s 54 KR-35,0 35,0 59-684231 2,9
łączniki krańcowe 83 133s(LO) 54 KR-9,3


Łącznik 83 133s sterowany dźwignią płaską z rolką w poprzek osi dźwigni z końcówkami przyłączeniowymi do obwodów drukowanych LO


9,3 59-6865211 2,5
83 133s(LO) 54 KR-15,4 15,4 59-6865321 2,6
83 133s(LO) 54 KR-35,0 35,0 59-6865431 2,9

 

ZESTAWY ŁĄCZNIKOWE 83 133


  Typ łącznika Objaśnienie typu Długość dźwigni [mm] Nr katalogowy Masa [g]

Ze złoconymi końcówkami przyłączowymi


łączniki krańcowe 83 133 54 A2


Dwa łączniki 83 133 sterowane dźwignią płaską


30 59-601022 6,2
łączniki krańcowe 83 133(LO) 54 A2


Dwa łączniki 83 133 sterowane dźwignią płaską


30 59-612892 6,2
łączniki krańcowe 83 133 54 A3


Trzy łączniki 83 133 sterowane dźwignią płaską


30 59-601042 8,9
Ze srebrzonymi końcówkami przyłączowymi
łączniki krańcowe 83 133s 54 A2


Dwa łączniki 83 133 sterowane dźwignią płaską


30 59-601061 6,2
łączniki krańcowe 83 133s(LO) 54 A2


Dwa łączniki 83 133 sterowane dźwignią płaską


30 59-612731 6,2
łączniki krańcowe 83 133 54 A3


Trzy łączniki 83 133 sterowane dźwignią płaską


30 59-601081 8,9

Uwaga:
Wszystkie łączniki 83 133 z dodatkowymi napędami 54A, 54E, 54K oraz zestawy łącznikowe 83 133 mogą być wykonywane w wersji z końcówkami do obwodów drukowanych. W takim przypadku należy dodać po nazwie łącznika symbol końcówek do obwodów drukowanych (LO). Wszystkie łączniki 83 132 i 83 133 są dostępne w wykonaniu specjalnym z pojedynczymi stykami zwiernymi lub rozwiernymi. W takim przypadku, w typie łącznika należy dodać oznaczenie styku zwiernego - "z" lub rozwiernego - "r". Np. 83 133z54A3 - trzy łączniki ze stykiem zwiernym 83 133z sterowane dźwignią płaską.


ŁĄCZNIKI MINIATUROWE SERII 83 544, 83 545 i 83 546 Z NEPĘDEM RĘCZNYM


ŁĄCZNIKI MINIATUROWE 83 544 Z TULEJKĄ M12x0,75 DO MOCOWANIA DO KONSTRUKCJI WSPORCZEJ, NAPĘDZANE SZEREGOWO
  Typ Objaśnienie typu Nr katalogowy Masa [g]

Ze złoconymi końcówkami przyłączowymi


łączniki krańcowe 83 544-02


Łącznik dwutorowy rozwierno-zwierny z dźwignią napędową wyposażony w łącznik typu 83 132


59-604012 17
łączniki krańcowe 83 544-03


Łącznik dwutorowy rozwierno-zwierny z dźwignią napędową wyposażony w łącznik typu 83 133


59-604022 17
łączniki krańcowe 83 544-03(LO)


Łącznik dwutorowy rozwierno-zwierny z dźwignią napędową wyposażony w łącznik typu 83 133 z końcówkami przyłączeniowymi do obwodów drukowanych LO


59-604252 17
łączniki krańcowe 83 544-3


Łącznik czterotorowy rozwierno-zwierny z dźwignią napędową wyposażony w dwa łączniki typu 83 132


59-604032 20
łączniki krańcowe 83 544-6


Łącznik sześciotorowy rozwierno-zwierny z dźwignią napędową wyposażony w trzy łączniki typu 83 132


59-604042 23,5
Ze srebrzonymi końcówkami przyłączowymi
łączniki krańcowe 83 544-02s


Łącznik dwutorowy rozwierno-zwierny z dźwignią napędową wyposażony w łącznik typu 83 132s


59-604051 17
łączniki krańcowe 83 544-03s


Łącznik dwutorowy rozwierno-zwierny z dźwignią napędową wyposażony w łącznik typu 83 133s


59-604061 17
łączniki krańcowe 83 544-3s


Łącznik czterotorowy rozwierno-zwierny z dźwignią napędową wyposażony w dwa łączniki typu 83 132s


59-604071 20
łączniki krańcowe 83 544-6s


Łącznik sześciotorowy rozwierno-zwierny z dźwignią napędową wyposażony w trzy łączniki typu 83 132s


59-604081 23,5

ŁĄCZNIKI MINIATUROWE 83 545 Z TULEJKĄ M12x0,75 DO MOCOWANIA DO KONSTRUKCJI WSPORCZEJ, NAPĘDZANE RÓWNOLEGLE
  Typ Objaśnienie typu Nr katalogowy Masa [g]


Ze złoconymi końcówkami przyłączowymi

łączniki krańcowe 83 545-32

 

Łącznik czterotorowy rozwierno-zwierny z dźwignią napędową wyposażony w dwa łączniki typu 83 132

 

59-602012 24
łączniki krańcowe 83 545-62

 

Łącznik sześciotorowy rozwierno-zwierny z dźwignią napędową wyposażony w trzy łączniki typu 83 132

 

59-602022 27
łączniki krańcowe 83 545-92

 

Łącznik ośmiotorowy rozwierno-zwierny z dźwignią napędową wyposażony w cztery łączniki typu 83 132

 

59-602032 30
łączniki krańcowe 83 545-33

 

Łącznik czterotorowy rozwierno-zwierny z dźwignią napędową wyposażony w dwa łączniki typu 83 133

 

59-602042 25
łączniki krańcowe 83 545-63

 

Łącznik sześciotorowy rozwierno-zwierny z dźwignią napędową wyposażony w trzy łączniki typu 83 133

 

59-602052 27,5
łączniki krańcowe 83 545-93

 

Łącznik ośmiotorowy rozwierno-zwierny z dźwignią napędową wyposażony w cztery łączniki typu 83 133

 

59-602062 30,5
Ze srebrzonymi końcówkami przyłączowymi
łączniki krańcowe 83 545-32s

 

Łącznik czterotorowy rozwierno-zwierny z dźwignią napędową wyposażony w dwa łączniki typu 83 132s

 

59-602071 24
łączniki krańcowe 83 545-62s

 

Łącznik sześciotorowy rozwierno-zwierny z dźwignią napędową wyposażony w trzy łączniki typu 83 132s

 

59-602081 27
łączniki krańcowe 83 545-92s

 

Łącznik ośmiotorowy rozwierno-zwierny z dźwignią napędową wyposażony w cztery łączniki typu 83 132s

 

59-602091 29
łączniki krańcowe 83 545-33s

 

Łącznik czterotorowy rozwierno-zwierny z dźwignią napędową wyposażony w dwa łączniki typu 83 133s

 

59-602101 25
łączniki krańcowe 83 545-63s

 

Łącznik sześciotorowy rozwierno-zwierny z dźwignią napędową wyposażony w trzy łączniki typu 83 133s

 

59-602111 27
łączniki krańcowe 83 545-93s

 

Łącznik ośmiotorowy rozwierno-zwierny z dźwignią napędową wyposażony w cztery łączniki typu 83 133s

 

59-602121 30

ŁĄCZNIKI MINIATUROWE 83 546 Z TULEJKĄ M6x0,75 DO MOCOWANIA DO KONSTRUKCJI WSPORCZEJ, NAPĘDZANE SZEREGOWO
  Typ Objaśnienie typu Nr katalogowy Masa [g]

Ze złoconymi końcówkami przyłączowymi


łączniki krańcowe 83 546-02

 

Łącznik dwutorowy rozwierno-zwierny z dźwignią napędową wyposażony w łącznik typu 83 132

 

59-603012 8,0
łączniki krańcowe 83 546-03

 

Łącznik dwutorowy rozwierno-zwierny z dźwignią napędową wyposażony w łącznik typu 83 133

 

59-603022 8,0
łączniki krańcowe 83 546-3

 

Łącznik czterotorowy rozwierno-zwierny dwubiegunowy z dźwignią napędową wyposażony w dwa łączniki typu 83 132

 

59-603032 11,5
łączniki krańcowe 83 546-6

 

Łącznik szesciotorowy rozwierno-zwierny z dźwignią napędową wyposażony w trzy łączniki typu 83 132

 

59-603042 15
Ze srebrzonymi końcówkami przyłączowymi
łączniki krańcowe 83 546-02s

 

Łącznik dwutorowy rozwierno-zwierny z dźwignią napędową wyposażony w łącznik typu 83 132s

 

59-603051 8,0
łączniki krańcowe 83 546-03s

 

Łącznik dwutorowy rozwierno-zwierny z dźwignią napędową wyposażony w łącznik typu 83 133s

 

59-603061 8,0
łączniki krańcowe 83 546-3s

 

Łącznik czterotorowy rozwierno-zwierny dwubiegunowy z dźwignią napędową wyposażony w dwa łączniki typu 83 132s

 

59-603071 11
łączniki krańcowe 83 546-6s

 

Łącznik szesciotorowy rozwierno-zwierny z dźwignią napędową wyposażony w trzy łączniki typu 83 132s

 

59-603081 14

Uwaga
Wszystkie łączniki 83 544, 83 545 i 83 546 są dostępne w wykonaniu specjalnym z pojedynczymi stykami zwiernymi lub rozwiernymi. W takim przypadku w typie łącznika nalezy dodać oznaczenie styku zwiernego (z) lub rozwiernego (r) np. 83 546-02z łącznik jednotorowy zwierny z dźwignią napędową wyposażony w łącznik miniaturowy typu 83 132z.

WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE W OBUDOWIE SERII 83 400, 83 401, 83 402 i 83 403

  Typ Objaśnienie typu Nr katalogowy Masa

Ze złoconymi końcówkami przyłączowymi


łączniki krańcowe 83 400

 

Wyłącznik krańcowy 83 133 w obudowie izolowanej z głowicą pionową z popychaczem z kulką

 

59-651056 0,0447
łączniki krańcowe 83 401

 

Wyłącznik krańcowy 83 133 w obudowie izolowanej z głowicą pionową z popychaczem z rolką

 

59-651046 0,0459
łączniki krańcowe 83 402-0

 

Wyłącznik krańcowy 83 133 w obudowie izolowanej z głowicą rotacyjną o działaniu obustronnym

 

59-651016 0,0614
łączniki krańcowe 83 402-1

 

Wyłącznik krańcowy 83 133 w obudowie izolowanej z głowicą rotacyjna o działaniu w lewo

 

59-651026 0,0606
łączniki krańcowe 83 402-2

 

Wyłącznik krańcowy 83 133 w obudowie izolowanej z głowicą rotacyjną o działaniu w prawo

 

59-651036 0,0614
83403-01

83 403-01

Łącznik w obudowie izolacyjnej z głowicą napędową rotacyjną z dźwignią regulowaną

o prawym i lewym kierunku działania, wyposażony w łącznik miniaturowy 83133

 59-651376  0,107
83403-02 

83 403-02

Łącznik w obudowie izolacyjnej z głowicą napędową rotacyjną z dźwignią dwuramienną

o prawym i lewym kierunku działania, wyposażony w łącznik miniaturowy 83133

 59-651386  0,109
83403-03 

 83 403-03

 

Łącznik w obudowie izolacyjnej z głowicą napędową rotacyjną z dźwignią z wysięgnikiem

o prawym i lewym kierunku działania, wyposażony w łącznik miniaturowy 83133

 59-651396  0,093
83403-04

83 403-04

Łącznik w obudowie izolacyjnej z głowicą napędową rotacyjną z dźwignią giętką

o prawym i lewym kierunku działania, wyposażony w łącznik miniaturowy 83133

59-651406 0,0985
Ze srebrzonymi końcówkami przyłączowymi
łączniki krańcowe 83 400s

 

Wyłącznik krańcowy 83 133s w obudowie izolowanej z głowicą pionową z popychaczem z kulką

 

59-651201 0,0447
łączniki krańcowe 83 401s

 

Wyłącznik krańcowy 83 133s w obudowie izolowanej z głowicą pionową z popychaczem z rolką

 

59-651191 0,0459
łączniki krańcowe 83 402-0s

 

Wyłącznik krańcowy 83 133s w obudowie izolowanej z głowicą rotacyjną o działaniu obustronnym

 

59-651161 0,0614
łączniki krańcowe 83 402-1s

 

Wyłącznik krańcowy 83 133s w obudowie izolowanej z głowicą rotacyjna o działaniu w lewo

 

59-651171 0,0606
łączniki krańcowe 83 402-2s

 

Wyłącznik krańcowy 83 133s w obudowie izolowanej z głowicą rotacyjną o działaniu w prawo

59-651181 0,0614
 

83 403-01s

Łącznik w obudowie izolacyjnej z głowicą napędową rotacyjną z dźwignią regulowaną

o prawym i lewym kierunku działania, wyposażony w łącznik miniaturowy 83133s

 59-651411  0,107
 

83403-02s

 

Łącznik w obudowie izolacyjnej z głowicą napędową rotacyjną z dźwignią dwuramienną

o prawym i lewym kierunku działania, wyposażony w łącznik miniaturowy 83133s

 59-651421  0,109
 

83 403-03s 

 

Łącznik w obudowie izolacyjnej z głowicą napędową rotacyjną z dźwignią z wysięgnikiem

o prawym i lewym kierunku działania, wyposażony w łącznik miniaturowy 83133s

 59-651431  0,093
 

83 403-04s

 

Łącznik w obudowie izolacyjnej z głowicą napędową rotacyjną z dźwignią giętką

o prawym i lewym kierunku działania, wyposażony w łącznik miniaturowy 83133s

 59-651441  0,0985

Uwaga

Wszystkie łączniki 83 400 są dostępne w wykonaniu specjalnym z pojedynczymi stykami zwiernymi lub rozwiernymi. W takim przypadku w typie łącznika należy dodać oznaczenie styku zwiernego (z) lub rozwiernego (r) np. 83 400z łącznik ze stykiem zwiernym 83 133z w obudowie izolowanej z głowicą pionową z popychaczem z kulką.