Informacje ogólne

Przeznaczenie, montaż i budowa 

Przyciski sterownicze typu P22 z napędami kwadratowymi oraz PO22 z napędami okrągłymi, z korpusami wykonanymi z tworzywa, są przeznaczone do wbudowania w znormalizowane otwory Ø22,5 mm wykonane w różnego rodzaju urządzeniach sterowniczo-sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Są one produkowane w dwóch wykonaniach klimatycznych N2 oraz W3. Przyciski sterownicze typu P22 mają budowę członową.
 

Każdy przycisk składa się z:
 

 • członu napędowego zwanego napędem przycisku (1)
 • członu pośredniego zwanego korpusem przycisku (5)
 • członu łączeniowego składającego się z jednego, dwóch lub trzech łączników (7) przymocowanych do korpusu pośredniego
   

Przyciski sterownicze podświetlane składają się z:
 

 • członu napędowego zwanego napędem przycisku (1)
 • członu pośredniego zwanego korpusem pośrednim (5)
 • elementu podświetlającego przymocowanego do korpusu pośredniego
 • członu łączeniowego składającego się z jednego lub dwóch łączników (7) przymocowanych do elementu podświetlającego
   

Napęd przycisku może być wykonany jako standardowy z czarnego tworzywa lub metalizowany.
 

Montaż przycisków P22 odbywa się przy pomocy dwóch wkrętów mocujących w następujący sposób:


 • rozłączyć napęd przycisku (1) z korpusem pośrednim (5) zwalniając zaczep (6),
 • włożyć napęd do otworu montażowego, np. w pulpicie od strony czołowej,
 • połączyć napęd z korpusem pośrednim. Zaczepy korpusu pośredniego powinny spocząć w rowkach napędu,
 • dokręcić dwa wkręty mocujące (6) tak, aby zlikwidować luz między zespołami.
Opis

1. Napęd przycisku
2. Uszczelka
3. Tabliczka informacyjna
4. Płyta pulpitu
5. Korpus pośredni
6. Wkręt mocujący z zaczepem
7. Element łączeniowy lub element podświetlający
8. Wkręty mocujące element łączeniowy