Przyciski powrotne

 

Rodzaj IP Napęd Oznaczenie
przycisków
Kolor guzika Masa** (kg)

Z guzikiem krytym


65 standard   0,021
 

PO22-K*

 
 
 
metalizowany ***PO22-KM
0,022

Z guzikiem wystającym


65 standard   0,022
 
   PO22-W*
 
 
 
metalizowany ***PO22-WM   0,023

Z guzikiem dłoniowym


65 standard   0,025
 
PO22-D*   
 
 
metalizowany ***PO22-DM   0,026

 

* W tym miejscu należy podać wybrany rodzaj elementu łączeniowego i kolor. Możliwe kombinacje styków (zobacz).

Np. PO22-K XY c – przycisk kryty, styki 1NO+1NC, kolor czerwony


** Podano masę napędu przycisku wraz z korpusem pośrednim, bez elementów łączeniowych. Waga elementów łączeniowych (zobacz).


*** Kolory guzików wersji metalizowanej są identyczne jak dla wersji standardowej. W kolumnie oznaczenia podano przykładowe oznaczenia przycisków metalizowanych z guzikami czerwonymi. Oznaczenie przycisków metalizowanych powstaje przez dodanie litery „M” po literach określających typ napędu.

 

Rodzaj IP Napęd Oznaczenie
przycisków
Kolor guzika Masa (kg)

z guzikiem krytym


przyciski sterownicze
65 standard   0,021
 
 
P22-K
 
 
metalizowany 1)P22-KMc   0,022

z guzikiem wystajacym

przyciski sterownicze
65 standard   0,022
 
 
P22-W
 
 
metalizowany 1)P22-WMc   0,023

z guzikiem dłoniowym


przyciski sterownicze
65 standard   0,025
 
P22-K
 
 
metalizowany 1)P22-DMc   0,026

W kolumnie 6 tabeli podano masę napędu przycisku wraz z korpusem pośrednim, bez elementów łączeniowych.

1) Kolory guzików wersji metalizowanej są identyczne jak dla wersji standardowej. W kolumnie 4 podano przykładowe oznaczenia przycisków metalizowanych z guzikami czerwonymi. Oznaczenie przycisków metalizowanych powstaje przez dodanie M po literach określających typ napędu.