Przyciski podświetlane

 

Rodzaj IP Napęd Oznaczenie
przycisków
Kolor guzika Masa (kg)

z guzikiem krytym


65 standard   0,023
 
PO22-KL
 
 

metalizowany

1)
PO22-KLM
 
0,024

z guzikiem wystającym


65 standard   0,023
 
PO22-WL
 
 
metalizowany 1) PO22-WLM   0,024

z guzikiem dłoniowym


65 standard   0,027
PO22-DL
 
metalizowany 1) PO22-DLM   0,028

 

W kolumnie 6 tabeli podano masę napędu wraz z korpusem pośrednim, bez elementów łączeniowych. Źródła światła stosowane w przyciskach podświetlonych PO22 są opisane w rozdziale: Źródła światła.


Oznaczenie zacisków elementu podświetlającego:
1)Kolory guzików wersji metalizowanej są identyczne jak dla wersji standardowej. W kolumnie 3 podano przykładowe oznaczenia przycisków metalizowanych z guzikami czerwonymi. Oznaczenie przycisków metalizowanych powstaje przez dodanie M po literach określających typ napędu.


Rodzaj IP Napęd Oznaczenie
przycisków
Kolor guzika Masa (kg)

z guzikiem krytym


przyciski sterownicze
65 standard   0,023
 
P22-KL
 
 
metalizowany 1) P22-KLM   0,024

z guzikiem wystającym


przyciski sterownicze
65 standard   0,023
 
P22-WL
 
 
metalizowany 1) P22-WLM   0,024

z guzikiem dłoniowym


przyciski sterownicze
65 standard   0,027
P22-DL
 
metalizowany 1) P22-DLM   0,028
 
W kolumnie 6 tabeli podano masę napędu wraz z korpusem pośrednim, bez elementów łączeniowych. W przyciskach podświetlanych typu P22 stosuje się: żarówki BA9s 6V, 12V, 24V, 2W oraz STARLED z trzonkiem BA9s na 24V AC/DC i 230V AC. Oznaczenie zacisków elementów podświetlających: X1; X2.

1)Kolory guzików wersji metalizowanej są identyczne jak dla wersji standardowej. W kolumnie 4 podano przykładowe oznaczenia przycisków metalizowanych z guzikami czerwonymi. Oznaczenie przycisków metalizowanych powstaje przez dodanie M po literach określających typ napędu.