Przyciski podświetlane z transformatorem

Rodzaj IP Napęd Oznaczenie przycisków Kolor guzika Masa (kg)

z guzikiem krytym


przyciski sterowniczeprzyciski sterownicze
65 standard   0,140
 
PO22-KLT
 
 
metalizowany 1) PO22-KLTM   0,141

z guzikiem wystającym


przyciski sterowniczeprzyciski sterownicze
65 standard   0,141
 
PO22-WLT
 
 
metalizowany 1) PO22-WLTM   0,142

z guzikiem dłoniowym


przyciski sterowniczeprzyciski sterownicze
65 standard   0,140
PO22-DLT
 
metalizowany 1) PO22-DLTM   0,145


W kolumnie 6 tabeli podano masę napędu wraz z korpusem pośrednim, bez elementów łączeniowych. W przyciskach podświetlonych z transformatorem stosuje się transformatory 230 V/24V lub 110V/24V : 2 VA. Jako element podświetlający stosuje się żarówki lub STARLEDy z trzonkiem BA9s o napięciu znamionowym 24V (patrz źródła światła)


Oznaczenie zacisków elementu podświetlającego:


Przyciski sterownicze

1) Kolory guzików wersji metalizowanej są identyczne jak dla wersji standardowej. W kolumnie 3 podano przykładowe oznaczenia przycisków metalizowanych z guzikami czerwonymi. Oznaczenie przycisków metalizowanych powstaje przez dodanie M po literach określających typ napędu.


Rodzaj IP Napęd Oznaczenie
przycisków
Kolor guzika Masa (kg)

z guzikiem krytym


przyciski sterownicze
65 standard   0,140
 
P22-KLT
 
 
metalizowany 1) P22-KLTM   0,141

z guzikiem wystającym


przyciski sterownicze
65 standard   0,141
 
P22-WLT
 
 
metalizowany 1) P22-WLTM   0,142

z guzikiem dłoniowym


przyciski sterownicze
65 standard   0,144
P22-DLT
 
metalizowany 1) P22-DLTM   0,145


W kolumnie 6 tabeli podano masę napędu wraz z korpusem pośrednim, bez elementów łączeniowych. W przyciskach podświetlanych serii P22 stosuje się żarówki: BA9s 24V, W lub STARLED z trzonkiem BA9s na 24 V AC/DC. Oznaczenie przycisków elementu podświetlającego: X1; X2. W przyciskach podświetlanych transformatorem stosuje się transformatory 230V / 24V lub 110V / 24V, 2VA.


1)Kolory guzików wersji metalizowanej są identyczne jak dla wersji standardowej. W kolumnie 4 podano przykładowe oznaczenia przycisków metalizowanych z guzikami czerwonymi. Oznaczenie przycisków metalizowanych powstaje przez dodanie M po literach określających typ napędu.