Przyciski pokrętne

 

Opis działania IP Napęd Oznaczenie
przycisku
Kolor
pokrętła
Masa (kg)
Przyciski sterownicze

0-I
stabilny
Kąt obrotu pokrętła 90o

65 standard   0,026
 
P22 - Pa
 
 
metalizowany 1) P22 - PaM   0,027
Przyciski sterownicze

0 <niestabilny
Kąt obrotu pokrętła 90o

65 standard   0,026
 
P22 - Pb
 
 
metalizowany 1) P22 - PbM   0,027
Przyciski sterownicze

I -- 0 -- II
stabilny. Zestyki łącznika są
przełączane oddzielnie:
w pozycji I górny zestyk; w
pozycji II dolny zestyk
Kąt obrotu pokrętła 2x60o

65 standard   0,026
 
P22 - Pc
 
 
metalizowany 1) P22 - PcM   0,027
Przyciski sterownicze

I -- 0 <pozycja I stabilna; pozycja
II niestabilna
Zestyki łącznika są
przełączane równocześnie
Kąt obrotu pokrętła 2x60o

65 standard   0,026
 
P22 - Pd
 
 
metalizowany 1) P22 - PdM   0,027
Przyciski sterownicze

I -->> 0 <niestabilny
Zestyki łącznika są
przełączane oddzielnie
jak Pc
Kąt obrotu pokrętła 2x60o

65 standard   0,026
 
P22 - Pe
 
 
metalizowany 1) P22 - PeM   0,027
Przyciski sterownicze

I -- 0 <pozycja I stabilna; pozycja
II niestabilna
Zestyki łącznika są
przełączane oddzielnie
jak Pc
Kąt obrotu pokrętła 2x60o

65 standard   0,026
 
P22 - Pf
 
 
metalizowany 1) P22 - PfM   0,027


W kolumnie 6 tabeli podano masę napędu przycisku wraz z korpusem pośrednim, bez elementów łączeniowych.


Kolory guzików wersji metalizowanej są identyczne jak dla wersji standardowej. W kolumnie 4 podano przykładowe oznaczenia przycisków metalizowanych z guzikami czerwonymi. Oznaczenie przycisków metalizowanych powstaje przez dodanie M po literach określających typ napędu.