Przyciski zamkowe

 

Opis działania IP Napęd Oznaczenie
przycisku
Masa (kg)
Przyciski sterownicze

0 - I
stabilny
Kąt obrotu klucza 90o

65 standard PO22-Za 0,065
metalizowany PO22-ZaM 0,066
Przyciski sterownicze

niestabilny
Kąt obrotu klucza 90o

65 standard PO22-Zb 0,065
metalizowany PO22-ZbM 0,066
Przyciski sterownicze

I -- 0 -- II
stabilny
Zestyki łącznika są przełączane oddzielnie:
w pozycji I górny zestyk; w pozycji II dolny
zestyk
Kąt obrotu klucza 2x60o

65 standard PO22-Zc 0,065
metalizowany PO22-ZcM 0,066
Przyciski sterownicze

I -- 0 <pozycja I stabilna; pozycja II niestabilna.
Zestyki łącznika są przełączane
równocześnie
Kąt obrotu klucza 2x60o

65 standard PO22-Zd 0,065
metalizowany PO22-ZdM 0,066
Przyciski sterownicze

I -->> 0 <niestabilny
Zestyki łącznika są przełączane oddzielnie
Jak Zc
Kąt obrotu klucza 2x60o

65 standard PO22-Ze 0,065
metalizowany PO22-ZeM 0,066
Przyciski sterownicze

I -- 0 <pozycja I stabilna; pozycja II niestabilna
Zestyki łącznika są przełączane oddzielnie
Jak Zc
Kąt obrotu klucza 2x60o

65 standard PO22-Zf 0,065
metalizowany PO22-ZfM 0,066


W kolumnie 5 tabeli podano masę napędu przycisku wraz z korpusem pośrednim, bez elementów łączeniowych.


Klucz daje się wyjmować tylko w pozycji "0".

Przyciski sterownicze z napędem pokrętnym zamkowym kwadratowe

Opis działania IP Napęd Oznaczenie
przycisku
Masa (kg)
Przyciski sterownicze

0 - I
stabilny
Kąt obrotu klucza 90o

65 standard P22-ZKa 0,065
metalizowany P22-ZKaM 0,066
Przyciski sterownicze

0 <niestabilny
Kąt obrotu klucza 90o

65 standard P22-ZKb 0,065
metalizowany P22-ZKbM 0,066
Przyciski sterownicze

I -- 0 -- II
stabilny
Zestyki łącznika są przełączane oddzielnie:
w pozycji I górny zestyk; w pozycji II dolny
zestyk
Kąt obrotu klucza 2x60o

65 standard P22-ZKc 0,065
metalizowany P22-ZKcM 0,066
Przyciski sterownicze

I -- 0 <pozycja I stabilna; pozycja II niestabilna.
Zestyki łącznika są przełączane
równocześnie
Kąt obrotu klucza 2x60o

65 standard P22-ZKd 0,065
metalizowany P22-ZKdM 0,066
Przyciski sterownicze

I -->> 0 <niestabilny
Zestyki łącznika są przełączane oddzielnie
Jak Zc
Kąt obrotu klucza 2x60o

65 standard P22-ZKe 0,065
metalizowany P22-ZKeM 0,066
Przyciski sterownicze

I -- 0 <pozycja I stabilna; pozycja II niestabilna
Zestyki łącznika są przełączane oddzielnie
Jak Zc
Kąt obrotu klucza 2x60o

65 standard P22-ZKf 0,065
metalizowany P22-ZKfM 0,066


W kolumnie 5 tabeli podano masę napędu przycisku wraz z korpusem pośrednim, bez elementów łączeniowych.

Klucz daje się wyjmować tylko w pozycji "0".