Przyciski blokowane z szybką

 

przycisk blokowany
przycisk blokowany

PRZYCISK BLOKOWANY CZERWONY

PRZYCISK BLOKOWANY SZARY

przycisk blokowany
przycisk blokowany

PRZYCISK BLOKOWANY ŻÓŁTY

PRZYCISK BLOKOWANY ZIELONY


RODZAJE PRZYCISKÓW BLOKOWANYCH PB

Typ Rodzaj wykonania Wartość napięcia sygnalizacyjnego Typ członu łączeniowego
PB M - z młoteczkiem do rozbijania szybki
D - bez młoteczka
1 - 24V AC/DC
2 - 230V AC
0 - bez sygnalizacji

X - zestyk normlanie otwarty dostępny z zewnątrz
Y - zestyk normalnie zamknięty dostępny z zewnątrz
XY, XX, YY - oba zestyki dostępne z zewnątrz

3X3Y - razem 6 torów prądowych 

NOWOŚĆ

Przyciski blokowane dzielą się na cztery wersje kolorystyczne: żółte, zielone, czerwone i szare. Przewody zewnętrzne podłącza się do złaczki gwintowej.

 

Uruchamianie przycisku blokowanego typu PB-M odbywa się przy pomocy młoteczka, który stanowi wyposażenie tego przycisku.

 

Uruchamianie przycisku blokowanego typu PB-D odbywa się przy pomocy dowolnego twardego przedmiotu umożliwiającego zbicie szybki.


DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji

500V

dla PB 6-torowego: 250V

Znamionowe prądy łączeniowe Ie
AC15 Ue 230V/400V
DC13 Ue 24V/110V/220V

dla PB 6-torowego:

AC15 Ue 230V

DC13 Ue 220V


6 A / 4 A
4 A / 1 A / 0,25 A

 

2,5 A

0,3 A

Znamionowe napięcie sygnalizacyjne Us 24 V AC, DC
230 V AC
Maksymalna rezystancja zestyków 10 mΩ
Przekrój przyłączanych przewodów zewnętrznych 0,28 ... 1,5 mm2
Kategoria środowiskowa IP 54 - do użytku na wolnym powietrzu
Zakres temperatur pracy -30oC ... +70oC

Przyciski blokowane PB spełniają wymagania normy PN-EN 60947-5-1


WYMIARY GABARYTOWE

przycisk blokowany

ZASTOSOWANIE

Przyciski blokowane z szybką przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach przemysłowych i budynkach użytku publicznego.

Mogą być również stosowane na zewnątrz pod zadaszeniem, tak aby były osłonięte przed bezpośrednimi opadami deszczu i śniegu.

Wykonanie przycisków blokowanych pozwala na wykorzystanie w dwóch wersjach: podtynkowej i natynkowej.

 

OPIS OGÓLNY

Przyciski blokowane z szybką są wyłącznikami typu A, uruchamianymi bezpośrednio. Pod względem układu elektrycznego można je sklasyfikować jako zwykłe przełączniki wyposażone w elektryczne elementy bierne pracujące w obwodzie sygnalizacji stanu alarmowania.

 

W wersji z sygnalizacją, stan alarmowania, po stłuczeniu szybki, jest sygnalizowany świeceniem diody LED.

Człon łączeniowy zawiera dwa zestyki, normalnie zamknięty (Y) i normalnie otwarty (X), dwa zestyki normalnie zamknięte (2Y), lub dwa zestyki normalnie otwarte (2X). Zestyk Y jest rozwarty w stanie dozorowania a zwiera się w stanie alarmowania. Zestyk X działa odwrotnie.

 

Przewody zewnętrzne podłącza się do złączki gwintowej czterotorowej lub sześciotorowej.

 

Uruchomienie przycisków blokowanych odbywa się przy pomocy młoteczka, który jest na wyposażeniu tego przycisku blokowanego lub dowolnego twardego przedmiotu umożliwiającego zbicie szybki.

 

TESTOWANIE

Stan alarmowania można zasymulować w sposób następujący:
- należy odkręcić dwie śruby wieńcowe z łbem trójkątnym i zdjąć płytę czołową
- odkręcić dwa blachowkręty mocujące szybkę i zdjąć szybkę

Opisany sposób umożliwia testowanie bez konieczności zbijania szybki. Wyposażeniem standardowym jest klucz specjalny do śrub wieńcowych.

 

URUCHAMIANIE I KASOWANIE

Uruchomienie następuje na skutek zbicia szybki. Kasowanie jest możliwe po wymianie uszkodzonej (zbitej) szybki na nową.

W celu wymiany szybki należy:

- odkręcić dwie śruby wieńcowe z łbem trójkątnym i zdjąć płytę czołową,
- odkręcić dwa blachowkręty mocujące szybkę,
- usunąć resztki zbitej szybki i zamontować nową.


SPOSÓB MONTAŻU

ręczny ostrzegacz pożarowy

 

Na tylnej sciance obudowy znajdują się dwie zaślepki (pod osłonami wkrętów) otworów montażowych 4,1 mm. Zaślepki należy wyłamać. Po zamontowaniu wkręty osłonić osłonkami.