Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-A

RĘCZNE OSTRZEGACZE POŻAROWE

Ręczny ostrzegacz pożarowy

RODZAJE RĘCZNYCH OSTRZEGACZY POŻAROWYCH ROP-A

Typ Rodzaj wykonania Wartość napięcia sygnalizacyjnego Typ członu łączeniowego
ROP-A M - z młoteczkiem do rozbijania szybki
D - bez młoteczka
K - wersja krajowa - oznaczenie na płycie czołowej w postaci symbolu płonącego budynku + napis POŻAR
E - wersja eksportowa - oznaczenie na płycie czołowej w postaci symbolu płonącego budynku
1 - 24V AC/DC
2 - 230V AC
0 - bez sygnalizacji
XY, XX, YY - oba zestyki dostępne z zewnątrz


DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji 500V
Znamionowe prądy łączeniowe Ie
AC15 Ue 230V/400V
DC13 Ue 24V/110V/220V

6 A / 4 A
4 A / 1 A / 0,25 A
Znamionowe napięcie sygnalizacyjne Us 24 V AC, DC
230 V AC
Maksymalna rezystancja zestyków 10 mΩ
Przekrój przyłączanych przewodów zewnętrznych 0,28 ... 1,5 mm2
Zakres temperatur pracy -25oC ... +70oC

Wyrób zgodny z normą PN-EN 54-11


WYMIARY GABARYTOWE

ręczny ostrzegacz pożarowy

ZASTOSOWANIE

Ręczne ostrzegacze pożarowe oraz przyciski blokowane z szybką przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach przemysłowych i budynkach użytku publicznego.

 

Mogą być również stosowane na zewnątrz pod zadaszeniem, tak aby były osłonięte przed bezpośrednimi opadami deszczu i śniegu.

 

Wykonanie zarówno ręcznych ostrzegaczy pożarowych, jak i przycisków blokowanych pozwala na wykorzystanie w dwóch wersjach: podtynkowej i natynkowej.

 

OPIS OGÓLNY

Przyciski blokowane z szybką, w tym ręczne ostrzegacze pożarowe, są wyłącznikami typu A, uruchamianymi bezpośrednio. Pod względem układu elektrycznego można je sklasyfikować jako zwykłe przełączniki wyposażone w elektryczne elementy bierne pracujące w obwodzie sygnalizacji stanu alarmowania.

 

W wersji z sygnalizacją, stan alarmowania, po stłuczeniu szybki, jest sygnalizowany świeceniem diody LED. Człon łączeniowy zawiera dwa zestyki, normalnie zamknięty (Y) i normalnie otwarty (X), dwa zestyki normalnie zamknięte (2Y), lub dwa zestyki normalnie otwarte (2X). Zestyk Y jest rozwarty w stanie dozorowania a zwiera się w stanie alarmowania. Zestyk X działa odwrotnie.

 

Przewody zewnętrzne podłącza się do złączki gwintowej czterotorowej lub sześciotorowej.

 

Uruchomienie przycisków blokowanych i ręcznych ostrzegaczy pożarowych, odbywa się przy pomocy młoteczka, który jest na wyposażeniu tego przycisku blokowanego / ostrzegacza lub dowolnego twardego przedmiotu umożliwiającego zbicie szybki.

 

TESTOWANIE

Stan alarmowania można zasymulować w sposób następujący:
- należy odkręcić dwie śruby wieńcowe z łbem trójkątnym i zdjąć płytę czołową
- odkręcić dwa blachowkręty mocujące szybkę i zdjąć szybkę

 

Opisany sposób umożliwia testowanie bez konieczności zbijania szybki. Wyposażeniem standardowym jest klucz specjalny do śrub wieńcowych.

 

URUCHAMIANIE I KASOWANIE

Uruchomienie następuje na skutek zbicia szybki. Kasowanie jest możliwe po wymianie uszkodzonej (zbitej) szybki na nową.

 

W celu wymiany szybki należy:
- odkręcić dwie śruby wieńcowe z łbem trójkątnym i zdjąć płytę czołową,
- odkręcić dwa blachowkręty mocujące szybkę,
- usunąć resztki zbitej szybki i zamontować nową.


SPOSÓB MONTAŻU

ręczny ostrzegacz pożarowy

 

Na tylnej sciance obudowy znajdują się dwie zaślepki (pod osłonami wkrętów) otworów montażowych 4,1 mm. Zaślepki należy wyłamać. Po zamontowaniu wkręty osłonić osłonkami.