Ręczny przycisk oddymiania typu II PD z funkcją "RESET"

Przycisk oddymiania


Przeznaczenie:

Ręczny przycisk oddymiania typu II PD jest przeznaczony do sterowania klapami dymnymi z równoczesną lokalną sygnalizacją świetlną trojdiodową.
Posiada dodatkowo przycisk kasowania oraz listwę zaciskową dla rezystorów szeregowych i końcowych. Diody świecą światłem ciągłym oraz sygnalizują odpowiednio: dozór (kolor zielony), awarię (kolor żółty) i uruchomienie (kolor czerwony). Urządzenie posiada bierne elementy elektroniczne i spełnia wymagania dotyczące wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia (Dz. U. z 2007r. nr 143 poz. 1002, Dz. U. z 2010r. nr 85 poz. 553). Posiada Aprobatę Techniczną AT-0402-0327/2011/2016 wydanie 2, Świadectwo Dopuszczenia nr 2880/2017, Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 063-UWB-0009 oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych nr 01/2017.


Dane techniczne:

Znamionowe napięcie izolacji: 500V

Znamionowy prąd cieplny Ith: 10A

Znamionowe prądy łączeniowe w kategoriach użytkowania Ie:
AC15 Ue 230V / 400V: 6A/4A
DC13 Ue 24V /110V / 220V: 4A/1A/0,25A

Znamionowe napięcie sygnalizacyjne US: II PD M/D 3 24V DC

Znamionowy prąd sygnalizacyjny IS: max 25mA

Maksymalna rezystancja zestyków: 10 mΩ

Przekrój przyłączanych przewodów zewnętrznych: 
1x LY 0,34...1,5 mm2 lub 2x LY 0,34...1 mm2;1x DY 0,34...1,5 mm2 lub 2x DY 0,34...1 mm2

Typ i największe wart. danych znamionowych urządzenia zabezp. przed skutkami działania prądów zwarciowych: Wkładka topikowa 6A, gG

Stopień ochrony: IP 54