Wskaźniki Φ30

 

UNIWERSALNE WSKAŹNIKI DIODOWE NEF30


  Oznaczenie Kolor Napięcie znamionowe Masa (kg)
WSKAŹNIK POŁOŻENIA
NEF30WP NEF30 - WP24-230V AC/DC 0,094
WSKAŹNIK UZIEMIENIA
NEF30WU NEF30 - WU 24-230V AC/DC 0,091
WSKAŹNIK POŁOŻENIA WYŁĄCZNIKA
NEF30WPW NEF30 - WPW

24-230V AC/DC 0,093
WSKAŹNIK OBECNOŚCI FAZ
NEF30WF NEF30 - WF

24-230V AC/DC 0,093

 

OPIS


Wskaźnik położenia ma zastosowanie w układach automatyki i energetyki przemysłowej, a w szczególności do sygnalizowania położenia styków, wyłączników, odłączników itp. W tablicach synoptycznych układów hydraulicznych i sieci gazowych może sygnalizować położenie zaworów lub zasuw. W zależności od połączenia może wyświetlać się linia pionowa lub pozioma.

 

Wskaźnik uziemienia służy do sygnalizowania stanu uziemienia oraz informowania czy obwód jest uziemiony.

 

Wskaźnik położenia wyłącznika służy do sygnalizowania stanu położenia wyłączników, a także rozłączników i odłączników. Na płycie czołowej umieszczony jest umowny symbol styku wyłącznika. Elementami sygnalizacyjnymi są 3 diody elektroluminescencyjne sygnalizujące różne stany pracy wyłącznika: czerwona (c) - stan pracy, żółta (g) - stan próby oraz zielona (z) - stan całkowitego wyłączenia.

 

Wskaźnik obecności faz (NEF30WF) służy do sygnalizowania obecności napięcia w 3 fazach. Elementami sygnalizacyjnymi są 3 diody elektroluminescencyjne sygnalizujące poprawność działania, istnienie każdej z 3 faz: żółta (L1) – 1 faza, zielona (L2) - 2 faza oraz czerwona (L3) - 3 faza.

 

WYMIARY GABARYTOWESCHEMATY POŁĄCZEŃ


 

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe Ue 24 - 230V AC/DC
Napięcie znamionowe izolacji Ui 250V
Rodzaj elementu świecącego Diody LED
Światłość LED 1000 mcd
Temperatura otoczenia -15...+30oC
Stopień ochrony:
- część nadpulpitowa
- część podpulpitowa

IP65
IP20
Maksymalna grubość pulpitu 4mm
Wyrób zgodny z normą IEC 60947-5-1


PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

NEF30-WP 24-230V AC/DC cz - wskaźnik położenia, dwukolorowy czerwono-zielony, napięcie znamionowe: 24-230V AC/DC

NEF30-WPW 24-230V AC/DC - wskaźnik położenia wyłącznika, napięcie znamionowe 24-230V AC/DC