Spółdzielnia Niewidomych PROMET z siedzibą w Sosnowcu
ul. Lipowa 11
41 - 200 Sosnowiec

NIP: 644-051-51-83
REGON: 000452021
KRS: 0000053760

Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział Gospodarczy KRS

Konto: ING Bank Śląski o/ Sosnowiec 97 1050 1142 1000 0008 0000 0432