Dbamy o wspólne bezpieczeństwo, 22.04.2020

Informujemy, że magazyn towarów oraz wyrobów gotowych jest czynny codziennie, od poniedziałku do piątku.
Jednocześnie, zaznaczamy iż dbając o zdrowie nas wszystkich, przestrzegamy wszelkich zaleceń oraz prowadzimy działalność z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Dane adresowe

ul. Lipowa 11
41-200 Sosnowiec

NIP: 644-051-51-83
REGON: 000452021
KRS: 0000053760
Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział Gospodarczy KRS

Konto: ING Bank Śląski o/ Sosnowiec
97 1050 1142 1000 0008 0000 0432

Logopige

Jesteśmy członkiem PIGE
Polskiej Izby
Gospodarczej Elektrotechniki

Poznaj PIGE