Lodołamacze – Gala ogólnopolska w Warszawie

12 października 2023 roku, na Zamku Królewskim w Warszawie, odbyła się uroczysta gala podsumowująca XVIII edycję konkursu dla pracodawców, instytucji i osób wspierających zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Niezmiernie nam miło, że zostaliśmy wyróżnieni nie tylko na poziomie regionalnym, o czym już pisaliśmy, ale również krajowym, zdobywając II miejsce w kategorii Zatrudnienie chronione.

Odbierając tą zaszczytną nagrodę Prezes Zarządu – Pani Marta Wierzbicka zaakcentowała:
Dzień po dniu osoby niepełnosprawne udowadniają, że nie ma barier, by stworzyć fantastyczną firmę.

Dane adresowe

ul. Lipowa 11
41-200 Sosnowiec

NIP: 644-051-51-83
REGON: 000452021
KRS: 0000053760
Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział Gospodarczy KRS

Konto: ING Bank Śląski o/ Sosnowiec
97 1050 1142 1000 0008 0000 0432

Logopige

Jesteśmy członkiem PIGE
Polskiej Izby
Gospodarczej Elektrotechniki

Poznaj PIGE


Nasze materiały reklamowe w j. angielskim umieszczone są w katalogu exportowym PIGE


CATALOGUE EXPORT POLAND