Przełamujemy lody!!!

Tak, po raz kolejny możemy pochwalić się zaszczytnym tytułem LODOŁAMACZA, oraz tym razem złotą statuetką przyznaną w kategorii ZATRUDNIENIE CHRONIONE przez Kapitułę Konkursu Regionu łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego, świętokrzyskiego. Nagrodę otrzymaliśmy za „szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach życia.”

To wyróżnienie jest dla nas szczególnie ważne, jest nagrodą dla każdego Pracownika naszej Spółdzielni, może być inspiracją dla innych i udowadnia, że biznes to nie zawsze tylko pieniądz, to przede wszystkim ludzie oraz kapitał ich doświadczenia i zaangażowania.

Ideą konkursu odbywającego się corocznie od 18 lat, jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym, zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk. 

Statuetka Lodołamacza jest symbolem otwartości i zaangażowania. Patronat Honorowy nad Konkursem objęła Małżonka Prezydenta RP, Pani Agata Kornhauser-Duda. Ogólnopolska gala konkursu odbędzie się 12 października na Zamku Królewskim w Warszawie.

W myśl tego, iż pracodawca odpowiedzialny społecznie zmienia świat na lepsze, staramy się angażować w działania nie tylko na rzecz osób niepełnosprawnych, ale również rozwoju naszego regionu oraz promocji miasta Sosnowiec:
– współpracujemy z różnego rodzaju stowarzyszeniami i fundacjami
– działamy na rzecz aktywizacji zawodowej młodych ludzi
– organizujemy wsparcie finansowe dla organizacji.

Dane adresowe

ul. Lipowa 11
41-200 Sosnowiec

NIP: 644-051-51-83
REGON: 000452021
KRS: 0000053760
Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział Gospodarczy KRS

Konto: ING Bank Śląski o/ Sosnowiec
97 1050 1142 1000 0008 0000 0432

Logopige

Jesteśmy członkiem PIGE
Polskiej Izby
Gospodarczej Elektrotechniki

Poznaj PIGE


Nasze materiały reklamowe w j. angielskim umieszczone są w katalogu exportowym PIGE


CATALOGUE EXPORT POLAND